Tijdelijke expo op Loodswezensite

Tijdelijke expo op Loodswezensite

Gratis te bezoeken op Scheldekaaien

Vanaf vandaag loopt er een openluchttentoonstelling over het verleden, het heden en de toekomst van de Loodswezensite op de Scheldekaaien. Tien grote zeecontainers met boeiende verhalen linken naar de vroegere havenactiviteiten en visualiseren er de omvang van de toekomstige vliettuinen op de site.

De Loodswezensite is een van de zeven deelgebieden die onderdeel zijn van het masterplan Scheldekaaien. Het projectgebied grenst in het westen aan de Schelde en in het oosten aan de Tavernier- en Van Meterenkaai.

De werken voor de heraanleg van de publieke ruimte starten er in het voorjaar van 2025. Vanaf nu tot aan de start daarvan staat er op de site een openluchtexpo met 10 zeecontainers, met als thema’s:

  • De toekomstplannen voor de heraanleg van de publieke ruimte, met de integratie van een ambitieus namenmonument ter herdenking van de Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog;
  • De geschiedenis van de site en het archeologisch onderzoek;
  • De werken in het kader van het Sigmaplan dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren;
  • De toekomstige invulling van het beschermde Loodswezengebouw en de Boeienloods door Smaakhaven, een open huis waar culinaire ondernemers hun kennis en innovatie kunnen demonstreren;
  • Antwerpen Herdenkt met boeiende verhalen over de Tweede Wereldoorlog.
Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “De werken aan de heraanleg van de Scheldekaaien ter hoogte van het Loodswezen starten in het voorjaar van 2025. Er komt onder meer een park, een ligweide en een herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze herontwikkelingen zullen de Scheldekaaien een nieuwe en vooral prachtige dimensie geven! Tot aan de start van die werken kan de Antwerpenaar hier genieten van een prachtige openluchttentoonstelling die het straffe verleden én de mooie toekomst van deze site illustreert.”

Ontwerp publieke ruimte

In het ontwerp van Bureau Bas Smets voor de heraanleg van de publieke ruimte wordt de kade vergroend als een park met verschillende tuinen en worden de voormalige vlieten (Brouwers-, Sint-Pieters- en Koolvliet) opnieuw visueel uitgewerkt, als verbindingen tussen stad en stroom. De tien zeecontainers in de expo tonen de grootte en de omvang van de toekomstige vliettuinen. Langs weerszijden ervan wordt het namenmonument ter herdenking van de overleden Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog geïntegreerd. 

Burgemeester Bart De Wever: “Het Namenmonument wordt een ingetogen plek, in het midden van de stad, waar iedereen uitgenodigd wordt stil te staan bij de vele slachtoffers die tijdens de gruwel van de Tweede Wereldoorlog het leven lieten. De immense schaal én de esthetiek van deze herdenkingssite willen we nu al in afwachting van de start van de werken met deze openluchttentoonstelling onder de aandacht brengen.”

Masterplan Scheldekaaien 

Om de band tussen de stad en de Schelde te herstellen, is stad Antwerpen bezig met een grootschalige heraanleg van de Scheldekaaien. Het gaat om een strook van bijna 7 kilometer, van het Droogdokkeneiland in het noorden tot Blue Gate Antwerp in het zuiden. Ze zijn grondig van uitzicht aan het veranderen. De zeven verschillende deelgebieden worden heraangelegd volgens het masterplan Scheldekaaien, dat is opgemaakt in opdracht van stad Antwerpen, AG Vespa en De Vlaamse Waterweg nv. De Vlaamse Waterweg nv neemt de stabilisatie van de kaaimuur en de aanleg van een verhoogde waterkering voor zijn rekening. Stad Antwerpen en AG Vespa zijn verantwoordelijk voor de heraanleg van het openbaar domein. De werken gebeuren in fases en nemen in totaal een 15-tal jaar in beslag.  

Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van de volgende deelzones: omgeving Loodswezen, centraal deel tussen Steenplein en Noorderterras, de Droogdokkensite en Nieuw Zuid. 


In de mediagalerij staan enkele foto's van de expo. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.