Nieuw fietspad tussen Ekeren en Merksem 

Stad Antwerpen vult opnieuw een ontbrekend stuk van het fietsnetwerk in het zuiden van Ekeren in, met een nieuw fiets- en wandelpad tussen de Gerardus Stijnenlaan en het Laar. Daarmee krijgt Ekeren-Donk een nieuwe, comfortabele fietsverbinding met Merksem.  

In 2020 en 2022 kocht Antwerpen enkele percelen aan tussen de Gerardus Stijnenlaan en het Laar in Ekeren. Daarmee wilde de stad deze groene, open ruimte vrijwaren, en kon de waterbufferende en ecologische functie behouden blijven. Op de aangekochte percelen plantte de stad in het najaar van 2023 al 1 hectare bos aan. 

Het fietspad dat daar nu zal worden aangelegd moet een vlotte, comfortabele en veilige verbinding vormen. Het wordt uitgevoerd in asfalt, 3,5 meter breed en voorzien van verlichting. In de Gerardus Stijnenlaan wordt een verkeersplateau aangelegd, zodat fietsers in de toekomst veilig kunnen oversteken, en via een nog aan te leggen fietspad in Hoekakker hun weg kunnen vervolgen richting noorden. Aan de zijde van het Laar sluiten de fietspaden aan op het bestaande dubbelrichtingsfietspad. 

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: “We ontsluiten hiermee een erg mooi stukje Ekeren, niet alleen voor fietsers maar ook voor wandelaars. Het bijbehorende wandelpad, met een breedte van 2 meter, wordt aangelegd in boskiezel zodat we een échte wandelbeleving door het groen kunnen garanderen.“ 

Het ontwerp heeft maximaal rekening gehouden met het aanwezige groen, waarbij oude en waardevolle bomen behouden blijven. Tien bomen zullen gekapt worden, waarvan vijf om veiligheidsredenen. Alle gekapte bomen worden gecompenseerd. 

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.