Stad plant 1 hectare nieuw bos in Ekeren

Donderdag 30 november 2023

Stad Antwerpen plant in totaal 2.900 bomen en struiken aan op enkele weilanden tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren. Met deze aanplantingen vormt ze een gebied van in totaal 4 hectare om tot een natuurlijk park en bos. De stad en haar districten blijven zo inzetten op bebossing en vergroening van de publieke ruimte, wat zorgt voor een verhoogde biodiversiteit en bijdraagt tot een gezondere leefomgeving.

Stad Antwerpen plant nieuwe bomen en struiken en creëert zo een nieuw bos op de graslanden tussen het Laar en de Gerardus Stijnenlaan in Ekeren. De bomen en de struiken werden geselecteerd op basis van de ondergrond en de natuurlijke omgeving. Aan de bosranden komen er onder meer vogelkers, meidoorn, hondsroos, lijsterbes en hazelaar. Voor het bos zelf werd gekozen voor onder meer ratelpopulieren, zomereik, haagbeuk, esdoorn en zwarte els.

Schepen voor groen Els van Doesburg stak mee de handen uit de mouwen en hielp bij het planten van de bomen: “We blijven als stad inzetten op vergroening en nieuw bos. Dat is niet alleen goed voor ons welzijn, maar heeft ook een positieve impact op de luchtkwaliteit want zo halen we CO2 en fijn stof uit de lucht. We planten hier aan het Laar 2.900 nieuwe bomen en struiken en creëren 1 ha nieuw bos waardoor onze teller op 8,5 ha nieuw bos komt te staan.”

Het bosterrein zal gedeeltelijk toegankelijk worden. Aan de rand komt een nieuw fiets- en wandelpad dat het Laar verbindt met de Gerardus Stijnenlaan, om zo het fietsnetwerk in Ekeren te vervolledigen.

Districtsburgemeester Koen Palinckx is erg tevreden met de geplande aanleg van het nieuwe fiets- en wandelpad: “Het Laar zal dankzij de bosaanplanting en het behoud van de open ruimte een groene oase blijven in Ekeren Donk die nu wel toegankelijk wordt via een zacht meanderend fiets- en wandelpad. Voor fietsers, wandelaars en al wie even een rustplek zoekt, wordt dit een prachtige en natuurlijke omgeving.”
Toekomstbeeld bosperceel aan het Laar © Claar
Toekomstbeeld bosperceel aan het Laar © Claar

Alleen maar voordelen

Naast de positieve impact op de luchtkwaliteit hebben vergroeningsprojecten nog tal van andere voordelen. Zo vormen de bomen een natuurlijke airco en zorgen ze voor verkoeling in de zomer. Bij felle regen buffert het bos het regenwater en daarnaast dempen de bomen ook het omgevingsgeluid. Tot slot vormen deze aanplantingen een ideale nest- en schuilplek voor heel wat vogels en insecten, wat de biodiversiteit in de stad bevordert.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.