Definitief ontwerp Scheldeboorden-zuid goedgekeurd

Definitief ontwerp Scheldeboorden-zuid goedgekeurd

Vrijdag 5 juli 2024

Het college keurde het definitief ontwerp voor het deelgebied zuid van het project Scheldeboorden Linkeroever goed. Dat omvat de Beatrijslaan, van de Galgenweellaan tot de grens met Burcht. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken er in de tweede helft van 2025.

Om Antwerpen te beschermen tegen mogelijke toekomstige overstromingen, verhoogt De Vlaamse Waterweg de dijken langs de Schelde, als onderdeel van het Sigmaplan. De stad maakte een Masterplan op om de Scheldeboorden na deze dijkverhoging om te vormen tot een zes kilometer lang park. Dat Masterplan wordt nu uitgewerkt in concrete plannen.

Het projectgebied bestaat uit 3 deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht).

Het definitief ontwerp voor deelgebied noord werd in mei vorig jaar goedgekeurd. Voor dat deel loopt momenteel de aanvraag voor omgevingsvergunning. Op woensdag 3 juli organiseerde de stad hiervoor een inloopmoment, waar iedereen vragen kon stellen over de plannen. Het openbaar onderzoek over de vergunning voor het noordelijk deelgebied loopt nog tot en met 30 juli. Het dossier kan bekeken worden op het omgevingsloket van Vlaanderen: www.omgevingsloket.be.

Het middendeel – Frederik Van Eedenplein en omgeving – komt pas als laatste aan de beurt. Het ontwerpproces daarvoor zal vermoedelijk in 2025 kunnen worden opgestart.

Voor het deelgebied zuid keurde het college nu het definitief ontwerp goed.

Drie uitgangspunten

Dit gedeelte van het projectgebied betreft de Beatrijslaan, tussen de Schelde langs de ene kant en het Galgenweel en het Burchtse Weel langs de andere kant.

De drie belangrijkste uitgangspunten van het ontwerp zijn: de Scheldewandeling, een optimale integratie van de bestaande verkeersstromen, en het doortrekken van het mozaïeklandschap.

Na het ophogen van de dijk wordt deze verbreed en komt er een wandelpad met rustplekken en bankjes. Hier kan je in de toekomst een mooie wandeling maken, met zicht op de grote waterpartijen.

De Beatrijslaan is een belangrijke fietsverbinding. Daarom komen er brede dubbelrichting fietspaden aan beide zijden van de straat. Voor het gemotoriseerd verkeer blijft rijden in beide richtingen mogelijk. De kanten en de parkeerstroken zullen onthard worden en uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

Met uitzondering van één exemplaar blijven de bomen hier behouden. Ter hoogte van het Burchtse Weel komt er een groot aantal bomen bij. Verder onderzoek moet uitwijzen wat op het vlak van groen ter hoogte van het Galgenweel mogelijk is. Daar moet immers rekening gehouden worden met de wind, die de zeilboten er nodig hebben. Tenslotte komt er langs de zijde van de welen ook een voetpad, zodat alles goed bereikbaar blijft.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Net zoals op de rechteroever met de Scheldekaaien brengen we ook op Linkeroever de Schelde dichter bij de Antwerpenaar en zorgen we voor een stevige groene injectie. De Scheldeboorden staan garant voor onder andere een 6 kilometer lange wandelpromenade in het groen en naast de Schelde, met een open landschap in de Scheldebocht dat de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar verbindt. Het definitief ontwerp voor deelgebied noord keurden we in mei 2023 goed, vandaag deden we dat voor deelgebied zuid, gelegen tussen de Galgenweellaan en de grens met Burcht. Zo krijgen de Scheldeboorden stap voor stap vorm. Gecombineerd met de andere herontwikkelingen gaat Linkeroever een mooie frisse vergroende en verblauwde toekomst tegemoet.”

Meer informatie over het project Scheldeboorden Linkeroever is te vinden op: http://www.antwerpenmorgen.be/scheldeboordenlinkeroever.

In de mediagalerij staan de beelden bij dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.