Toekomstvisie Scheldeboorden Linkeroever en eerste definitief ontwerp Sint-Anneke Plage en omgeving

Toekomstvisie Scheldeboorden Linkeroever en eerste definitief ontwerp Sint-Anneke Plage en omgeving

Vrijdag 5 mei 2023

In opdracht van stad Antwerpen werkte het ontwerpteam Bureau Bas Smets het masterplan voor de Scheldeboorden op Linkeroever af, en vertaalde het in een eerste schetsontwerp voor het hele gebied. Voor ‘Scheldeboorden-noord’, de omgeving van het Esmoreitpark, Sint-Anneke Plage en de jachthaven, werd daarbij al een definitief ontwerp voor de aanleg van de publieke ruimte opgemaakt. In de komende zomermaanden komt er een infotentoonstelling in het projectgebied om geïnteresseerden te informeren. Als alles vlot loopt starten de eerste werken in de zomer van 2024.

De Vlaamse Waterweg plant binnen het Sigmaplan een ophoging van de dijken op de Antwerpse Linkeroever, om het binnenland te beschermen bij overstromingen. Deze werken vormen een kans voor een heraanleg van de publieke ruimte. Stad Antwerpen wil hier een groene wandelpromenade creëren, een plek voor recreatie en plezier in een natuurlijke omgeving. Wandelaars zullen er kunnen genieten van het unieke landschap en de mooie uitzichten die Linkeroever zo typeren. Bureau Bas Smets werkte het voorontwerp masterplan en voorontwerp publieke ruimte Scheldeboorden-noord van november 2022 verder uit in twee definitieve ontwerpen: een masterplan voor het hele gebied en een ontwerp publieke ruimte voor het deelgebied Scheldeboorden-noord. ​

Masterplan

Het masterplan is gebaseerd op de ambities uit het voorontwerp en houdt rekening met de resultaten van onder andere de werkateliers. Hierbij wordt het creëren van een gevarieerd landschap, het maken van een doorlopende, toegankelijke oever en het ontwikkelen van een levendig park vooropgesteld.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Ons aller 'Sint-Anneke' krijgt de grandeur van weleer terug. Het definitief ontwerp van het masterplan Scheldeboorden toont hoe we de Schelde ook op Linkeroever dichter bij de Antwerpenaar brengen, en zorgen voor nog toegankelijker en kwaliteitsvoller groen. Met een 6 kilometer lange groene wandelpromenade naast de Schelde, een open landschap in de Scheldebocht die de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar verbindt is dit een prachtvoorbeeld van de vergroening en verblauwing die we deze legislatuur met elk stadsontwikkelingsproject nastreven.”

Het masterplan kreeg een concrete vorm in een landschapsontwerp (conceptontwerp) voor de publieke ruimte. Het ontwerpend onderzoek voor de omgeving van de Beatrijslaan richt zich op alternatieve inrichtingsmogelijkheden voor de laan. Daarbij staan ontharding, vergroening en het behoud van de bestaande verkeersstromen centraal.

Samen met De Vlaamse Waterweg zal verder worden onderzocht hoe de Scheldewandeling ook op het smalste stukje kan doorlopen, om zo een 6 kilometer lange wandeling te realiseren van het Sint-Annabos tot de grens met Burcht.

Het Frederik Van Eedenplein wordt een volwaardige toegangspoort tot Linkeroever. De verschillende vervoersmodaliteiten sluiten hier slim op elkaar aan. Onder andere het terugbrengen van het veer naar zijn oude locatie wordt hiervoor onderzocht. De Gloriantlaan wordt versterkt als centrale as langs de aanwezige functies, met de nodige parkeergelegenheid. Op het Frederik Van Eedenplein is ruimte voor sport en spel, samentuinen en evenementen.

Voor de verdere uitwerking van de voorontwerpen publieke ruimte Scheldeboorden-zuid en -midden zal dit landschapsontwerp (concept) de basis vormen. Hierbij zal er ruimte zijn voor inspraak.

Scheldeboorden-noord

De realisatie van het publiek domein Scheldeboorden-noord staat als eerste op de planning. Daarom maakte het ontwerpteam gelijktijdig met de opmaak van het masterplan een ontwerp voor de aanleg van het publiek domein Scheldeboorden-noord op.

Erica Caluwaerts, schepen voor openbaar domein: “De lanen worden onthard en de relatie met de parkomgeving wordt sterker. De huidige verkeersstromen blijven mogelijk. Verschillende dwarsverbindingen versterken de relatie met de Schelde. Op het einde van de Gloriantlaan leidt een plein met amfitheater je naar een uitkijkpunt. Het landschap in de Scheldebocht wordt geopend. Het wordt een belangrijke ontvangstruimte voor reizigers van de Waterbus en een schakelpunt tussen de jachthaven, de horeca, de Schelde en de Robinson-speeltuin. De molen komt langs de dijk te staan en krijgt zo een glansrol in de Scheldebocht.”
Definitief ontwerp Scheldebocht ©Bureau Bas Smets
Definitief ontwerp Scheldebocht ©Bureau Bas Smets

Een reeks aan slingerende paden creëert verkoelende wandelingen langsheen de ​ recreatie. Zo krijgt de huidige sportinfrastructuur een nieuwe plaats ten westen van het speelterrein in de Robinsontuin. De Charles de Costerlaan krijgt een directe verbinding van laan tot rivier. Het basketbalpleintje verschuift naar het zuiden en wordt opgenomen in het park. De parkstrook ten westen van de jachthaven zorgt voor continuïteit van noord naar zuid waarbij groene zittrappen het zicht openen naar de jachthaven.

De stad wil in de zomer van 2024 starten met de werken. Ze zullen in fases worden uitgevoerd om de woningen en andere functies zo goed mogelijk bereikbaar te houden.


In de mediagalerij staan de illustratieve toekomstbeelden uit het masterplan en het ontwerp. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.