Antwerps Klimaatfonds ondersteunt 5 projecten die Linkeroever klimaatneutraal helpen worden

Antwerps Klimaatfonds ondersteunt 5 projecten die Linkeroever klimaatneutraal helpen worden

Het Klimaatfonds van stad Antwerpen ondersteunt 5 projecten die de uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever helpen verminderen. Deze projecten kaderen in de Europese missie om de stadswijk Linkeroever al tegen 2030 klimaatneutraal te maken, 20 jaar eerder dan de Europese doelstelling. De 5 geselecteerde indieners krijgen samen een toelage van in totaal 239.000 euro om hun project binnen de 2 jaar te verwezenlijken.

Stad Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Met haar ambitieus klimaatbeleid streeft ze naar een CO2-reductie van 50 tot 55% tegen 2030 in vergelijking met 2005. Tegen 2050 wil Antwerpen zowel klimaatrobuust als klimaatneutraal zijn.

​Voor Linkeroever reikt de stedelijke ambitie nog verder: als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen dit stadsdeel al klimaatneutraal maken tegen 2030. Het Antwerpse Klimaatfonds lanceerde daarom in maart een oproep aan bedrijven en organisaties om innovatieve projecten in te dienen die de uitstoot van broeikasgassen in de wijk rechtstreeks of onrechtstreeks helpen verminderen.

Focus op energieverbruik van gebouwen en lokale productie (hernieuwbare) energie

Bij deze oproep lag de focus op het energieverbruik van gebouwen en de lokale productie van (hernieuwbare) energie op Linkeroever. Een professionele jury koos 5 projecten, die elk een toelage tussen 39.000 en 50.000 euro ontvangen van het Klimaatfonds. De geselecteerde bedrijven en organisaties krijgen 2 jaar de tijd om hun project uit te voeren.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Voor Linkeroever heeft de stad een torenhoge ambitie. We zijn daarom heel tevreden dat we op hulp kunnen rekenen van de professionele sector om mee te werken aan een klimaatneutrale buurt. De 5 gekozen innovatieve projecten zijn nog maar het begin. We gaan gaandeweg verder actief op zoek naar vernieuwende samenwerkingen en projecten.”

5 geselecteerde projecten

Gevelinzicht ingenieur-architecten bv: pilootproject energetische renovatie van appartementsgebouwen
Het ingenieursbureau Gevelinzicht wil in samenwerking met de vereniging van mede-eigenaars (VME) van een woontoren op Linkeroever de energetische gevelrenovatie ervan realiseren. Enerzijds onderzoekt Gevelinzicht samen met fabrikanten hoe zonnepanelen in de gevel (‘building-integrated PV‘) een meerwaarde kunnen creëren voor hoogbouw. Anderzijds wil het bureau met de hulp van financiële en juridische experten een inclusief coöperatief financieel model ontwikkelen, waarbij een meerderheid van de eigenaars zich engageert om te investeren in de energierenovatie van het gebouw.

NON.ENERGY: warmtepompen leasen
NON.ENERGY wil warmtepompen aanbieden op huurbasis en als totaalpakket, inclusief garantie, service en monitoring. Door klanten financieel en technisch te ontzorgen, wil het bedrijf een oplossing aanbieden om gebouwen sneller fossielvrij te verwarmen. NON.ENERGY zal een platform opzetten voor lokale installateurs die duurzame technieken gebruiken en ze ook opleiden om warmtepompen te plaatsen. Bovendien wil het bedrijf de haalbaarheid van het project verder onderzoeken aan de hand van 5 pilootprojecten in kleine tot middelgrote meergezinswoningen.

Samen Klimaatactief: matchmaking en netwerking van professionele vraag en aanbod om energieverbruik te verminderen
Samen Klimaatactief wil de CO2-uitstoot in kantoren, lichte industrie en winkels drastisch verminderen. Specifiek voor Linkeroever zet Samen Klimaatactief in op het samenbrengen van professionele doelgroepen in de wijk en aanbieders van producten en diensten via matchmaking en netwerking. Handelaars, kleine en middelgrote bedrijven en verenigingen van mede-eigenaars (VME) van appartementsgebouwen worden in contact gebracht met aannemers, installateurs en studiebureaus. De focus ligt op de energetische renovatie van de gebouwschil (de buitenste bouwlaag met dak, buitenmuren, ramen, …) en op energiebesparing in productieprocessen.

Pixii / Passiefhuis-Platform vzw: energie besparen in appartementsgebouwen met hulp van verenigingen van mede-eigenaars
Pixii / Passiefhuis-Platform vzw wil verenigingen van mede-eigenaars (VME) overtuigen om de huidige stookinstellingen van hun appartementsgebouw te optimaliseren. Dat zorgt namelijk voor een financieel rendement en zo stoten ze ook minder broeikasgassen uit. Daarnaast wil Pixii VME’s blijven aanmoedigen en begeleiden om naar een warmtepomp over te schakelen of aan te sluiten op het stedelijk warmtenet, en dit in combinatie met het verder verduurzamen en isoleren van het gebouw. Binnen dit project zullen 6 appartementsgebouwen met een verschillende typologie worden onderzocht en begeleid.

LAMMP nv: Zonne-energie delen met huurders van sociale woningen
Met het project 'EnergieLink' wil het vastgoedbeheerbedrijf LAMMP de plaatsing van zonnepanelen bij de dienstensector en de industrie op Linkeroever promoten en de opbrengst ervan op een innovatieve manier gebruiken. De opgewekte energie gaat in eerste instantie naar de bedrijven zelf; de energieoverschotten worden verdeeld naar sociale woningbouw via 'power purchasing agreements' (overeenkomsten om stroom af te nemen). Zo ontvangen bedrijven een betere vergoeding voor hun energieoverschotten, terwijl huurders van sociale woningen genieten van energie tegen een lagere prijs. Op deze manier wil LAMMP de dienstensector en de industrie verduurzamen, en tegelijk energiearmoede aanpakken.


Journalisten die een of meer projectindieners wensen te interviewen, kunnen de gegevens opvragen bij perscontact Rebecca Van Remoortere via rebecca.vanremoortere@antwerpen.be.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck

Copyright headerbeeld: Frederik Beyens

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.