Stad lanceert oproep voor klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030

Antwerpen wil een voortrekkersrol blijven spelen in de strijd tegen klimaatopwarming. Zo wil de stad Linkeroever klimaatneutraal maken tegen 2030, wat 20 jaar sneller is dan de Europese doelstellingen. Het Antwerpse Klimaatfonds lanceert daartoe een oproep aan bedrijven en organisaties om deze ambitie te helpen waarmaken. Een goedgekeurd project kan tot 50.000 euro krijgen. Een project indienen kan tot en met 14 juni. 

Stad Antwerpen voert een ambitieus klimaatbeleid. Ze streeft naar een CO2-reductie van 50 tot 55% tegen 2030. Tegen 2050 wil Antwerpen klimaatneutraal zijn. Deze doelstellingen zijn vervat in het Klimaatplan 2030. 

Vorig jaar selecteerde de Europese Unie het project ‘Linkeroever klimaatneutraal in 2030’ binnen de missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden in 2030. Antwerpen gaat de uitdaging aan om de netto uitstoot van broeikasgassen op Linkeroever volledig af te bouwen tegen 2030. De eventuele nog resterende uitstoot wordt vanaf dan elders gecompenseerd. 

Oproep impactvolle projecten van bedrijven en organisaties 

Via het Klimaatfonds roept de stad zowel bedrijven (zoals start-ups, studiebureaus en installateurs) als organisaties op om projecten uit te werken die bijdragen aan een klimaatneutraal Linkeroever tegen 2030.  

De stad mikt in eerste instantie op projecten die het energieverbruik van gebouwen verminderen of hernieuwbare energie lokaal produceren. 

Projecten kunnen heel uiteenlopend zijn, zolang ze maar bijdragen tot de gewenste klimaatneutraliteit op Linkeroever in 2030, rechtstreeks of onrechtstreeks. Zo kan een indiener van een project bijvoorbeeld: 

  • nieuwe technologie testen; 
  • onderzoek uitvoeren ter voorbereiding van een groter project waarvoor een flinke investering nodig is; 
  • advies verstrekken; 
  • sensibiliseren;  
  • werken aan het betrekken van specifieke doelgroepen. 
Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “In de race naar een klimaatneutraal Antwerpen (tegen 2050), plaatsen we in de wijk Linkeroever een snelle eerste tussensprint: hier is 2030 al het doel. Linkeroever kan zo een voorbeeld worden voor de andere wijken in Antwerpen, én voor andere lokale overheden in Europa. De ambitie is dus om alle broeikasgas-emissies van de wijk tot nul te herleiden via sterke partnerschappen met bedrijven, organisaties en betrokken burgers. Zij worden bij deze uitgenodigd om hun projecten voor te stellen, en met onze ondersteuning kunnen zij de gangmakers worden van een rechtvaardige klimaattransitie. Linkeroever takes the lead!”

Procedure 

Wie een projectdossier wil indienen, kan rekenen op begeleiding vanuit het Klimaatfonds. Zo vindt er een infomoment plaats op 20 april waar kandidaat-indieners terechtkunnen met al hun vragen. Wie een projectvoorstel wil indienen kan bovendien op 8 of 25 mei een voorbespreking doen met een expert van de stad om het sterker te maken.   

Een project indienen kan enkel digitaal, tot en met woensdag 14 juni

Goedgekeurde projecten ontvangen tot maximaal 50.000 euro aan subsidie en krijgen een peter of meter toegewezen.  

Klimaatfonds 

Via haar Klimaatfonds ondersteunt de stad bedrijven, bewoners(collectieven) en organisaties die een innovatief klimaatproject opstarten. Het fonds lanceert jaarlijks een of meerdere oproepen die een antwoord bieden op specifieke klimaatuitdagingen.  

Alle informatie over de nieuwe oproep, de begeleiding en hoe in te schrijven is te vinden op www.antwerpenvoorklimaat.be, klik hier voor de rechtstreekse link. ​

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.