Skip to Content

Zorgverleners vinden al bewegend verbinding met bewoners met dementie

Op donderdag 10 maart toonde schepen Els van Doesburg in woonzorgcentrum Gitschotelhof in Borgerhout een bijzondere manier van bewegen. Ze stelde er het project ‘Stil Bewogen’ voor, waarbij zorgverleners leren hoe ze kunnen bewegen met personen met dementie, om zo op een nieuwe, non-verbale manier contact te maken. De workshops worden gegeven door professionele dansers van Inti vzw. ​ ​

“In het Zorgbedrijf Antwerpen willen we zo veel meer doen dan goede zorg bieden. We willen levenskwaliteit bieden. Ook als dat op andere manieren moet. Dit is een prachtig project dat mensen op een andere manier laat communiceren met mekaar. Ik ben zo trots dat we de menselijke waardigheid centraal blijven stellen in onze woonzorgcentra”, aldus schepen Els van Doesburg.

Samen connecteren en bewegen

Bij mensen met dementie is hun hoofd in de war. Dat kan ervoor zorgen dat ze wat geïsoleerd geraken. De dansers van Inti vzw ontdekten hoe ze toch verbinding konden maken met deze mensen, door middel van muziek, dans en contact.

“Nee, geen samba, tango of twist.” zegt danseres Anabel Schellekens, “Wel rustige bewegingen op muziek, waarbij de danser de bewoner van het woonzorgcentrum voorzichtig, zittend of staand, laat bewegen en verbinding maakt met de handen. Eerder hebben we mensen met deze techniek bewogen, letterlijk en figuurlijk. Nu zien we ook de positieve effecten bij mensen met dementie. Ze bloeien opnieuw een beetje open.”

Een taal zonder praten

Danseres Natascha Pire: “Mensen met dementie kunnen zich moeilijker uiten. Woorden worden moeilijk gevonden of vallen weg. Maar als dansers ligt onze expertise in non-verbale communicatie. Dat is een 'taal' die wel kan verbinden. Je kan mensen aanvoelen en met hen dialogeren, maar op een heel nieuwe manier, zonder dat ze iets zeggen. ‘Fysiek luisteren’ noemen we dat. Wat niet lukt met woorden, lukt wel met fysieke connectie en bewegen.”

Workshops in woonzorgcentra

De gespecialiseerde dansers van Inti vzw gingen al langs in verschillende woonzorgcentra, dankzij de financiële steun van de Nationale Loterij, de Koning Boudewijnstichting, Ineos en in4Care. Met workshops gespreid over drie dagen kunnen medewerkers en mantelzorgers geïnspireerd worden door deze zorgzame, innovatieve technieken. Op de eerste dag ervaren de deelnemers in individuele sessies hoe deze manier van dansen aanvoelt, de tweede dag observeren en leren ze hoe de dansers van Inti dit doen met bewoners. De derde dag leren zorgverleners zelf te bewegen met bewoners.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Pieter Dierckx Directeur communicatie Zorgbedrijf Antwerpen
Story image
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.