Xaveriuscollege houdt klimaatdag met steun van stad Antwerpen

Sinds september 2020 ondersteunt stad Antwerpen scholen met klimaattrajecten. De scholen die intekenen krijgen drie jaar lang een klimaatcoach en een subsidie om een klimaatvriendelijke school te worden. Het Xaveriuscollege stapte in zo een traject, en organiseerde op 18 april al voor de tweede keer een heuse ‘klimaatdag’ voor haar 200 eerstejaarsleerlingen.  

Het Xaveriuscollege in Borgerhout startte op 1 januari 2022 een klimaattraject met hulp van stad Antwerpen.

Antwerpse scholen die een klimaattraject opstarten hebben twee opties: een klimaatrobuust of een klimaatbewust traject.  

  • In het klimaatrobuuste traject kunnen de scholen hun omgeving en gebouw fysiek aanpassen aan de klimaatverandering, bijvoorbeeld door regenwater meer plek te bieden op een natuurspeelplaats.  
  • In het klimaatbewuste traject verlaagt de school haar eigen klimaatimpact, speelt sensibilisering een hoofdrol en leren de leerlingen, en soms ook de ouders, meer bij over klimaatproblemen en mogelijke oplossingen.  

Het Xaveriuscollege koos er als eerste school voor om te focussen op klimaatsensibilisering. Met de steun van een coach (voor deze school van Djapo vzw) en de leerkrachten gaan de leerlingen op zoek naar klimaatproblemen en mogelijke oplossingen.  

Alle eerstejaars in klimaatbad 

In het kader van dat traject organiseerde het college op donderdag 18 april een volledige klimaatdag voor de 200 eerstejaarsleerlingen. De leerlingen kregen meer uitleg over de klimaatverandering en de oplossingen, en hoe ze er zelf aan kunnen bijdragen. Ze staken ook de handen uit de mouwen: ze ontwierpen in workshops hun eigen klimaatrobuuste stad, deden aan tegelwippen, bouwden insectenhotels, en volgden een les klimaatvriendelijk koken. In de namiddag hielden ze een groot ‘één tegen allen’-spel, waarbij de groepen punten konden scoren door duurzame opdrachten tot een goed einde te brengen.  

Ook de andere leerjaren van het Xaveriuscollege werken in deze periode rond het thema klimaat, met uitstappen, lezingen of wetenschappelijke proeven.  

Algemeen directeur van het college Joos Van Goethem: “Een beter klimaat begint niet alleen bij jezelf. In dit traject laten we zowel leerlingen als leerkrachten nadenken over hoe we onze omgeving en levensstijl kunnen aanpassen aan de vele klimaatuitdagingen die op ons afkomen. We zetten hierbij sterk in op onderzoekend leren, zo maken we onze leerlingen voor een groot stuk eigenaar van dit vakoverschrijdend klimaattraject.” 

Steun van stad en Universiteit Antwerpen 

Met de klimaattrajecten voor scholen wil stad Antwerpen scholen aanmoedigen en ondersteunen om mee te werken aan een klimaatvriendelijke omgeving. Kinderen en jongeren zullen immers een grote rol spelen in een klimaatvriendelijke toekomst. Scholen krijgen daarom van de stad een subsidie en ondersteuning door een klimaatcoach om het klimaattraject op poten te zetten.  

De stad ging hiervoor ook een samenwerking aan met KlimaatLINK, een project rond klimaateducatie van Universiteit Antwerpen. KlimaatLINK werkt aan actuele informatie en lessenpakketten rond klimaat, en ondersteunt de scholen die intekenden op een klimaattraject met infosessies en wetenschappelijke proeven om de kennis rond het klimaatprobleem te versterken. Scholen die instappen in een klimaattraject kunnen dus ook beroep doen op die expertise.  

Al 49 scholen krijgen ondersteuning  

Sinds de start van de klimaattrajecten in 2020 ontvingen in totaal 49 scholen ondersteuning. Daarvan kozen 8 scholen al voor een klimaatbewust traject, en maar liefst 41 scholen leggen een natuurspeelplaats aan.  

Drie van deze klimaatrobuuste scholen tonen hun resultaten tijdens de komende Openschooltuinendag op 15 mei. Onderwijspersoneel dat deze realisaties graag in de praktijk bekijkt is welkom op die dag.  

Schepen voor leefmilieu Tatjana Scheck: “Jong geleerd is oud gedaan. Door leerlingen al van jongs af aan op school te wijzen op het belang van het klimaat, wordt het voor hen later een vanzelfsprekendheid om de juiste keuzes te maken. Zo dragen we allemaal ons steentje bij. Het is zeer hoopgevend dat nu al 49 scholen intekenden op een klimaattraject van de stad.” 

Antwerpse scholen die geïnteresseerd zijn in een klimaattraject met hun personeel en leerlingen kunnen ondersteuning vragen via www.antwerpenvoorklimaat.be/klimaatscholen.  

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.