Voorontwerp Ringpark Zuid goedgekeurd

Voorontwerp Ringpark Zuid goedgekeurd

Het voorontwerp van Ringpark Zuid is definitief goedgekeurd door het Antwerpse college. Het Ringpark zal een belangrijk knooppunt vormen. Door het bestaande op- en afrittencomplex kleiner te maken, wordt ruimte gecreëerd voor toegankelijk groen. Dit voorontwerp is het resultaat van een intensief co-creatief proces van het ontwerpteam, omwonenden en betrokkenen. Het wordt de komende twee jaar uitgewerkt tot een uitvoerbaar plan. Als alles vlot verloopt kunnen de werken in 2025 starten.

Ringpark Zuid is één van de zeven toekomstige Ringparken, naast de toekomstige Scheldebrug. Het bevindt zich tussen de wijken Kiel, Antwerpen-Zuid en Brederode, en voegt de twee leefbaarheidsprojecten ‘Park Zuid’ en ‘Kap Jan De Voslei’ samen met het infrastructuurproject ‘Knoop Zuid’ van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Ringpark is een project van de Vlaamse overheid en stad Antwerpen. Daarnaast zijn de NMBS en De Lijn betrokken voor de verdere uitwerking van een openbare vervoersknoop ter hoogte van station Antwerpen-Zuid.

Het totale projectgebied van Ringpark Zuid is aangeduid met rode lijnen en is ongeveer 1,5 km² groot. Dat zijn bijna 300 voetbalvelden. © Ontwerpteam Ringpark Zuid
Het totale projectgebied van Ringpark Zuid is aangeduid met rode lijnen en is ongeveer 1,5 km² groot. Dat zijn bijna 300 voetbalvelden. © Ontwerpteam Ringpark Zuid

Ringpark Zuid in een notendop

Er staat heel wat te gebeuren. Dit zijn de krachtlijnen van het goedgekeurde ontwerp voor dit Ringpark:

  • Het op- en afrittencomplex Antwerpen-Zuid (Knoop Zuid) wordt compacter gemaakt. De A112 wordt overkapt. De verschillende wegen zullen op een veilige en vlotte manier aansluiten op elkaar.
  • Ringpark Zuid is door de aanwezigheid van een treinstation en enkele belangrijke tram- en fietsassen op vele manieren bereikbaar. Het Ringpark wordt dan ook een belangrijk knooppunt voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer. Gemotoriseerd verkeer wordt vlot rondom het park geleid.
  • Doordat het wegennet compacter wordt, komt er heel wat nieuwe toegankelijke groene ruimte vrij tussen het Kiel, de Tentoonstellingswijk, Antwerpen-Zuid, de Brederodewijk en Nieuw Zuid, met bijkomende wandel- en fietspaden vanuit het park tot in de aanliggende wijken. De groene bermen ​ kunnen ingezet worden om de lucht- en geluidskwaliteit in deze omgeving te verbeteren.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Steden die een vlotte mobiliteit en bereikbaarheid weten te combineren met een verhoogde leefbaarheid zijn aantrekkelijke steden om in te wonen, te werken, te investeren en om te bezoeken. Antwerpen wil zo’n stad zijn. Het Ringpark Zuid zal voor de omliggende wijken en bij uitbreiding voor heel Antwerpen een positieve ontwikkeling zijn.”

Ontwerp klaar voor volgende stap

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Het voorontwerp is nu afgerond en het project is klaar voor een volgende stap: samen met de stad Antwerpen werken we het de komende twee jaar uit tot een uitvoerbaar plan. De uiteindelijke invulling van de programmatie, zoals ruimte voor sport, spel, ontmoeting, natuurbeleving en ecologie komen hier aan bod. Ook de concrete inrichting zoals materiaalkeuze, straatmeubilair, beplanting … gebeurt in deze stap. Hierbij zullen de Antwerpenaren opnieuw nauw betrokken worden. ​ Als alles volgens plan verloopt kunnen de werken in 2025 starten.”

Historiek

In 2021 ging het ontwerpteam Ringpark Zuid (51N4E, H+N+S, Tractebel, Endeavour, Bollinger+Grohmann, Plant&Houtgoed en IMDC) aan de slag. Net als in de vorige fases van De Grote Verbinding werkte het team samen met heel wat Antwerpenaren, stakeholders en partners. Zo waren er werkateliers en werkbanken, waarin een vaste groep buurtbewoners en lokale organisaties, middenveldorganisaties, burgerbewegingen en stedelijke en Vlaamse administraties het ontwerpproces van nabij mee opvolgden en bijstuurden. Daarnaast werden specifieke trajecten opgezet met diverse doelgroepen (kinderen, jongeren, senioren, slechtzienden …) en zijn er brede open momenten georganiseerd die voor iedereen toegankelijk waren.

De betrokken districten, team intendant, leden van de projectwerkbanken, burgerbewegingen en partners binnen de Vlaamse overheid gingen de afgelopen maanden met het conceptontwerp aan de slag. Ze bekeken onder andere de technische afstemming tussen de parken en andere projecten in de buurt, en de fasering van de volgende stappen richting uitvoering. Ze brachten hun adviezen uit. Alle input werd samengebracht tot het huidige, breed gedragen voorontwerp.

Uitgebreide info over Ringpark Zuid is te vinden op https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-zuid/over.


In de mediagalerij  vindt u de toekomstbeelden uit dit bericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Gilles Van Goethem Woordvoerder Agentschap Wegen en Verkeer
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.