Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Voorontwerp Pomppark Zuid goedgekeurd

Stad start met eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten

Het voorontwerp voor Pomppark Zuid, het eerste deelproject van Ringpark Groene Vesten, is goedgekeurd. Met Pomppark Zuid wil de stad een nieuw park creëren voor de buurt, door het bestaande groengebied in gebruik te nemen als een verblijfsgebied. In het voorontwerp spelen ecologie, water en erfgoed een centrale rol. Uit onderzoek blijft nu ook dat de voorgestelde geluidsmaatregelen een duidelijk positief effect hebben.

Stad Antwerpen realiseert met dit ontwerp voor Pomppark Zuid het eerste project van het Ringpark Groene Vesten, in het zuidelijke deel tussen de Kolonel Silvertoplaan en de Jan van Rijswijcklaan. Het nieuwe park ligt tussen het treinstation Antwerpen-Zuid, de spoorweg, de Desguinlei (Singel) en de Jan Van Rijswijcklaan.

Dit goedgekeurde voorontwerp is het resultaat van besprekingen tijdens verschillende werkbanken, werksessies, werkateliers en Ringdagen. Net zoals het hele Ringpark Groene Vesten is ook Pomppark Zuid ontworpen als een opstap naar een toekomstige overkapping.

Zeven thema’s spelen een centrale rol in het ontwerp van Pomppark Zuid:

  • Geluidsschermen

Geluidschermen begrenzen het park, en zorgen voor de leefbaarheid omdat bezoekers door de geluidsdemping aangenamer kunnen vertoeven in het park.

  • Sterke Singelrand

De parkrand parallel aan de Singel wordt versterkt, verdergaand op het werk van het Beeldkwaliteitplan Groene Singel, om zo de parkrand om te vormen tot een toegangszone.

  • Ecologie

Er worden diverse weelderige en gevarieerde groene randzones ontwikkeld, met overgangen naar weidegebieden en in afwisseling met de recreatiedelen van het park.

  • Verbindingen

De stad zoekt naar mogelijke verbindingen met de aangrenzende buurt. Paden vormen een uitnodiging om te genieten van de groene zones en het ontwerp creëert nieuwe ontmoetingsplekken en parktoegangen.

  • Water

De stad zet water in om gevarieerde zones te creëren en de ecologische diversiteit te versterken. Het pompstation vormt het focuspunt voor de permanente waterelementen in het park.

  • Erfgoed

Erfgoed is een belangrijke identiteitsfactor en een verrijking voor het park. Er wordt in het ontwerp gerefereerd naar de oude Brialmontomwalling en het pompgemaal speelt als recentere infrastructuurmachine een centrale rol in het park.

  • Programma

De stad wil het park inzetten op een aanbod voor lokaal gebruik, met een informeel aanbod aan activiteiten. Voor stedelijke activiteiten, waaronder sportvelden en formele speelvelden, wordt gekeken naar een toekomstvisie voor de parking Desguinlei, die een dichtere aansluiting heeft met de wijken.

Geluidsmaatregelen

Universiteit Gent maakte een geluidsmodellering van de geluidsmaatregelen voorgesteld in het voorontwerp: een schanskorvenwand langsheen het spoor, een verdiepte zone aan het pompgebouw en ‘heuveltjes’ langsheen de Singel. Ook de materialen en beplanting in het park werden in het model opgenomen. Zowel het geluid van de Ring, de Singel als de sporen werden in rekening gebracht. Het geluid van de Kolonel Silvertoplaan en Jan Van Rijswijcklaan werd niet onderzocht in deze modellering.

De voorgestelde geluidsmaatregelen in het ontwerp hebben een duidelijk positief effect:

  • De geluidsdemping is vooral merkbaar ten opzichte van het geluid van de Ring. Aan de Ring- en spoorzijde van het park worden grote reducties voorspeld, tot meer dan 10 dBA. In de verlaagde zone komt het geluidsniveau onder 55dBA, vergelijkbaar met het geluidsniveau van bijvoorbeeld het Stadspark.
  • Voor het geluid van de sporen blijkt de voorgestelde schanskorfwand en verdiepte zone zeer effectief, gelet op de ligging direct naast de parkrand.
  • Aan de zijde van de Singel is er een verschil merkbaar vlak aan de heuveltjes.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De aanleg houdt rekening met een toekomstige overkapping, maar in afwachting daarvan kiezen we nu op al voor maatregelen die op korte termijn de leefbaarheid van de omwonenden verbeteren. Dat gaat zowel over het beperken van geluidsoverlast en pollutie door het verkeer op de Ring, als het creëren van nieuwe fiets- en wandelverbindingen en bijkomende recreatieve ruimte.”

Deelproject van Ringpark Groene Vesten

Pomppark Zuid is een eerste deelproject van het Ringpark Groene Vesten, een park dat de bestaande en nieuwe ‘Vestenparken’ met elkaar verbindt. Ringpark Groene Vesten is zo’n 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring van het station Antwerpen-Zuid tot aan het knooppunt met de E34/E313 op de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van deze zone langs de Ring een groene plek voor de nabijgelegen buurten en de stad. Het voorontwerp voor het deelproject Pomppark Zuid volgt het concept van het landschapsontwerp voor Ringpark Groene Vesten.

Meer informatie

Alle info over De Grote Verbinding en dus ook de Ringparken is te vinden op www.degroteverbinding.be, hier vind je de rechtstreekse link naar Ringpark Groene Vesten.


In de mediagalerij  vindt u het beeldmateriaal uit dit bericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

Copyright headerbeeld: BUUR-Latz-Greisch-SWP ism Antea en Levuur

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.