Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

Voorontwerp openbaar domein Arenaplein is klaar

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor het openbaar domein van het Arenaplein in Deurne-Zuid goed. Dat bouwt voort op het schetsontwerp voor de volledige Arenawijk. Er komt een groot driehoekig plein met ruimte voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen, met een basketbalveld en een verdiept voetbalveld. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in een groene parking langs de Muggenberglei. Verder zal het vernieuwde plein waterbuffers bevatten en zullen de groenzones beperkt gemaaid worden, om de biodiversiteit te bevorderen. Als alles vlot verloopt, starten de werken begin 2024.

Het schetsontwerp voor de Arenasite werd begin februari goedgekeurd, na ook inspraakmomenten en een online bevraging. Het legt de nadruk op het ontharden en vergroenen van de wijk en een betere wateropvang en -opslag. De Arenahal wordt terug het centrale element van de wijk, bewonersparkeren gaat maximaal ondergronds en voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte.

Het voorontwerp voor het openbaar domein van de Arenawijk is opgedeeld in twee deelprojecten. Nu is het voorontwerp van het Arenaplein, het eerste deelproject, uitgewerkt. Het ontwerp is van de hand van CLUSTER landschap & stedenbouw en Infrabo, in samenwerking met Water-link en Aquafin. Hierna volgt het voorontwerp voor het openbaar domein in de rest van de wijk. ​

Het Arenaplein strekt zich in de breedte uit aan de voorzijde van de Arenahal. Het gaat dus om het uiterst westelijke deel van de Arenawijk, dat momenteel nog bestaat uit een verblijfsruimte met basketbalveld, verharde parkeerplekken en een groenzone.

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: "Dit voorontwerp van het Arenaplein maakt duidelijk hoe we de vergroening en verblauwing die we met elk stadsontwikkelingsplan nastreven ook in deze wijk aanpakken. De herontwikkeling maakt van de bekende Arenawijk weer een bruisend en aantrekkelijk stadsdeel met een fantastisch plein om met de hele buurt van te genieten."

Groot driehoekig plein

In het voorontwerp komt er aansluitend op het huidige basketbalveld een groot driehoekig plein in kleiklinkers voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen. Er komt opnieuw een basketbalveld, en bijkomend een verdiept voetbalveld. Ook plant de stad er extra bomen, voor schaduw en geluidsbuffering. Kleinschalige evenementen en bestaande activiteiten zoals de markt en het mobiele containerpark kunnen blijven plaatsvinden. Op het vernieuwde Arenaplein komen ook twee sorteerstraten.

Mobiliteit

Bij het ontwerp van het openbaar domein is optimaal rekening gehouden met fietsers en voetgangers. De nieuwe paden zullen bestaan uit gewassen beton. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in één parking langs de Muggenberglei, die wordt aangelegd met kasseien. De parking krijgt een zo groen mogelijk ontwerp, met veel nieuwe bomen die voor verkoeling zullen zorgen. Het gebied blijft bereikbaar voor hulpdiensten en verhuisbewegingen. Bij grotere evenementen in de Arenahal kan het voorplein ook als parking ingezet worden.

Groen

Schepen voor groen en stads- en buurtonderhoud Els van Doesburg: "Het ontwerp stelt extensief maaibeheer voorop, wat inhoudt dat de stad er slechts één of twee keer per jaar maait. Het groen groeit zo wilder en weelderiger, en er ontstaat een grotere biodiversiteit. Er zullen vier verschillende bloemen- en graslandmengsels worden gebruikt. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden. De nieuwe bomen zijn zoveel mogelijk inheems en hittebestendig voor een duurzaam bomenbestand."

Watersysteem

Er zijn vier waterbuffers voorzien die hemelwater bufferen en laten infiltreren. Bijkomend kunnen bij zeer hevige neerslag de grasvlaktes onder water lopen tot aan de zitrand voor de sportvelden. Bij nog extremer weer is voorzien dat ook de sportvelden onder water kunnen lopen en zo hemelwater bufferen.

Timing

Het definitieve ontwerp van het Arenaplein wordt verwacht tegen de zomer van 2023. Het gaat dan vooral om de verdere technische uitwerking van het voorontwerp. Als alles vlot verloopt, starten de werken begin 2024.

Meer uitgebreide informatie over de Arenawijk, het inrichtingsplan en de resultaten van de inspraak over het openbaar domein staat op https://www.agvespa.be/projecten/arenawijk.


In de mediagalerij staan de toekomstbeelden van het Arenaplein. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.