Voorontwerp Masterplan Scheldeboorden Linkeroever is af

Voorontwerp Masterplan Scheldeboorden Linkeroever is af

Dinsdag 11 oktober 2022

Stad Antwerpen plant een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelboulevard langs de Schelde op Linkeroever. Het voorontwerp van het Masterplan Scheldeboorden Linkeroever is nu klaar, net als het voorontwerp voor de eerste uitvoeringsfase van de publieke ruimte. De definitieve ontwerpen volgen als alles volgens plan verloopt in het voorjaar van 2023, en de werken gaan van start in 2024.

Stad Antwerpen bereidt zich voor om mogelijke toekomstige overstromingen te voorkomen. Zo worden de Scheldeboorden op beide oevers opgehoogd. De Vlaamse Waterweg hoogt de dijken op, als onderdeel van het Sigmaplan. Na de verhoging op Linkeroever legt stad Antwerpen daar een nieuwe, zes kilometer lange groene wandelpromenade langs de Schelde aan, waarvoor ze een Masterplan opmaakt.

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: "De Scheldeboorden worden vanaf 2024 volgens de principes van de vergroening en verblauwing herontwikkeld. Met onder andere een 6 kilometer lange wandelpromenade in het groen en naast de Schelde, en een open landschap in de Scheldebocht dat de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar verbindt, geven we ons aller ‘Sint-Anneke’ de grandeur van weleer terug. Het voorontwerp van het Masterplan maakt duidelijk dat we de Schelde ook op Linkeroever dichter bij de Antwerpenaar brengen en dat dit hele gebied een stevige groene injectie krijgt!"

De stad wil dit ambitieuze project zo snel mogelijk realiseren. Daarom wordt tegelijk met het Masterplan al gestart met het voorontwerp voor de publieke ruimte.

Masterplan

Ontwerpbureau Bas Smets vertaalde de bestaande analyse- en visienota naar het voorontwerp-Masterplan.

Landschapsarchitect Bas Smets: "De ophoging van de Scheldedijk aan Linkeroever is de aanleiding om een groot, continu park te maken dat de bocht van de Schelde volgt van het Galgenweel tot aan het Sint-Annabos. Het ontwerp zet in op een hedendaags, klimaatrobuust park dat enerzijds ruimte maakt voor meer natuur en meer biodiversiteit, en anderzijds plaats biedt aan verschillende vormen van recreatie."
  • Binnendijks biedt een subtiel reliëf mogelijkheden voor wateropvang en trage infiltratie. Bomen worden maximaal behouden en er ontstaat een gevarieerde flora en fauna. Buitendijks wordt het kenmerkende slikken- en schorrenlandschap zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk uitgebreid, want dit diverse en duurzame oeverlandschap zorgt voor een unieke beleving langs de Schelde.
  • Een netwerk van kronkelende paden zorgt voor verbindingen tussen de buurt en de oevers. Het dijkpad brengt de wandelaar soms tot vlakbij de Schelde. Op andere plaatsen geeft het een breder zicht op de rivier met het stadscentrum op de achtergrond. Ook verschillende uitkijkpunten geven de wandelaar een prachtig zicht op de Antwerpse rede.
  • De Scheldeboorden Linkeroever worden nog groener. De nieuwe inrichting laat meer biodiversiteit en een meer divers gebruik toe. De bestaande functies blijven en worden waar nodig uitgebreid.
  • Het ontwerp maakt van het Frederik Van Eedenplein de toegangspoort en het hart van Linkeroever. Het wordt een veilige, slimme schakel tussen de verschillende verkeersstromen. De lokale horeca wordt ​ er versterkt door een betere toegankelijkheid en zichtbaarheid. Het ontwerp biedt ruimte voor de bestaande kleine en grotere evenementen, zodat die goed georganiseerd kunnen verlopen.

Deelgebied noord

Op basis van dit Masterplan werkt de stad concrete plannen uit voor de nieuwe parkomgeving. Het projectgebied bestaat uit 3 deelgebieden: Scheldeboorden-noord (van Sint-Annabos tot Charles De Costerlaan), -midden (van Charles De Costerlaan tot Galgenweellaan) en -zuid (van Galgenweellaan tot Burcht). Eerst komt deelgebied noord aan de beurt, vervolgens zuid en als laatste midden.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: "Een slimme indeling van het openbaar domein zorgt voor vlotte verbindingen en aangenaam vertoeven. De nieuwe, groene wandelboulevard, van welgeteld 6 kilometer lang, biedt de bezoeker een unieke beleving, met mooie doorkijkjes en een prachtig zicht op de Antwerpse rede. Er zal plek zijn voor spelen, genieten, sporten en wandelen."

Het voorontwerp voor het noordelijke deelgebied, dat nu samen met het Masterplan werd goedgekeurd, heeft enkele duidelijke krachtlijnen:

  • In het langgerekte park komt een onafgebroken en slingerend padensysteem voor wandelaars en fietsers. Daarnaast komen er lanen voor de functionele verplaatsingen. De ruimte die vrijkomt door het compacte ontwerp van de lanen, wordt onthard en toegevoegd aan de parkruimte. De Kastanjedreef zal dienst doen als as voor laden en lossen, met ook enkele parkeerplaatsen voor mensen met een handicap.
  • De bestaande sport- en spelelementen worden waar nodig vernieuwd. Langs de paden komen voldoende rustpunten.
  • Het ontwerp brengt de Schelde dichter bij de bezoeker. Verschillende dwarsverbindingen tussen de laan en de dijk bieden goede doorkijken. Hoogteverschillen in de vorm van trappen of amfitheaters geven op meerdere plaatsen mooie zichten. Een open landschap in de Scheldebocht verbindt de jachthaven, de Robinson-speeltuin en het Sint-Annastrand met elkaar.

Mogelijke invulling van de publieke ruimte van het noordelijke deelgebied

Volgende stappen

De stad organiseert een infomoment over de plannen op woensdag 9 november, doorlopend van 14 tot 20 uur. In ontmoetingsruimte Thonetje, Thonetlaan 169, 2050 Antwerpen kunnen de voorontwerpen bekeken en vragen gesteld worden.

Het definitief Masterplan en het definitief ontwerp voor het noordelijk deelgebied worden verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Dan zal ook het voorontwerp van deelgebied zuid klaar zijn.

Daarna volgt de aanbestedingsprocedure voor deelgebied noord en duidt de stad een aannemer aan. Naar verwachting zal de uitvoering hier kunnen starten in het eerste kwartaal van 2024. Tegelijkertijd wordt gestart met de opmaak van het definitief ontwerp voor het zuidelijke deelgebied. De timing voor deelgebied Scheldeboorden-midden is momenteel nog niet bekend.

Meer informatie over Scheldeboorden Linkeroever is te vinden op http://www.antwerpenmorgen.be/scheldeboordenlinkeroever.


In de mediagalerij vindt u de toekomstbeelden uit dit bericht, met de mogelijke invulling van de publieke ruimte van het noordelijke deelgebied. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.