Verzegeling appartement Ravelbergstraat

De burgemeester besliste om een appartement op de gelijkvloerse verdieping in de Ravelbergstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement waar illegale sekswerkers verbleven, blijft al zeker voor een maand verzegeld: vanaf 14 augustus tot en met 13 september 2023.

Na een anonieme melding voerde de politie een controle uit bij een appartement met drie verdiepingen in de Ravelbergstraat in Deurne. Een bewoner van het pand verklaarde dat er elke dag meerdere mannen het appartement op het gelijkvloers binnen- en buitengingen. De laatste maanden verbleven er verschillende vrouwen, telkens voor een korte periode. In dat gelijkvloerse appartement trof de politie na controle twee Spaanse sekswerkers aan. In een kast in de woonkamer lagen propere lakens en handdoeken, die ter beschikking werden gesteld aan de vrouwen. Verder waren er erg weinig meubels aanwezig. Beide vrouwen stonden niet ingeschreven in het Belgische rijksregister en kenden elkaar niet, maar hadden het appartement gevonden via kennissen. Ze konden geen huurcontract voorleggen, maar de ene vrouw verklaarde 300 euro per week te betalen voor het appartement en de andere 400 euro per week. Het geld werd cash opgehaald.

De eigenaar van het pand verklaarde aan de politie dat hij niet wist dat de huurder zelf niet woonachtig was in het appartement. Ook beweerde hij dat het appartement slechts over één slaapkamer beschikte en dat hij niet wist dat er een extra slaapkamer was bijgemaakt. De huur voor het appartement bedraagt maandelijks 650 euro. Hieruit blijkt dus dat de huurder, die het op zijn beurt doorverhuurt aan verschillende vrouwen, zich zo verrijkt heeft.

Uit de vaststellingen van de politie blijkt dat er in het appartement kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verblijven, die geen van allen de Nederlandse en/of Engelse taal machtig zijn. Het risico op voortzetting en herhaling van deze illegale praktijken is bovendien reëel. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het appartement voor een termijn van een maand niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden. Na het verstrijken van deze termijn zal de politie een nieuwe controle uitvoeren die moet aantonen dat er geen sekswerkers meer verblijven. Als blijkt dat deze controle negatief is, kan de sluiting verlengd worden tot op het ogenblik dat het resultaat gunstig is. De betrokken vrouwen werden ondertussen door de politie doorverwezen naar hulpverlening (Violett).

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.