Verzegeling appartement Prins Boudewijnlaan

De burgemeester besliste om een appartement op de vierde verdieping in de Prins Boudewijnlaan tijdelijk te verzegelen wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement waar sekswerkers verbleven, blijft al zeker voor twee weken verzegeld: vanaf 28 augustus tot en met 10 september 2023.

Na verschillende meldingen van overlast voerde de politie een controle uit bij een appartement op de vierde verdieping in de Prins Boudewijnlaan in Wilrijk. Verschillende bewoners van het pand verklaarden dat de lift de hele nacht op en neer ging en er op de andere deuren werd geklopt door mannen op zoek naar seks, wat zorgde voor overlast. Het komen en gaan van vreemde mannen creëerde bovendien een onveiligheidsgevoel bij de (buurt)bewoners.

In het appartement zelf trof de politie een vrouw met Nederlandse nationaliteit en twee Spaanstalige sekswerkers aan. De vrouwen konden geen huurcontract voorleggen, maar de ene vrouw verklaarde 500 euro per week te betalen voor het appartement en de andere twee 300 euro per week. Het geld werd cash opgehaald door een jongen. De vrouwen waren niet in het bezit van de gegevens van de eigenaar, maar hadden enkel een telefoonnummer van de huurder.

Zowel de eigenaar als de huurder van het appartement minimaliseren de feiten en menen dat ze het nodige gedaan hebben om de overlast te voorkomen, door de namen van de bewoners op de bel en de deur aan te brengen en mee te geven dat er na 23 uur niet meer gewerkt mag worden. Het variërende huurbedrag verklaren ze door het feit dat dit afhankelijk is van hoelang de vrouwen verblijven in het appartement. Door de manier waarop het appartement ter beschikking wordt gesteld, hebben de eigenaar en huurder echter geen enkele controle over de huurders of de activiteiten die zich afspelen in het appartement.

Uit de meldingen en vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat er in het appartement kwetsbare sekswerkers verblijven en dat het appartement een gekende verblijfplaats is voor sekswerkers en klanten die dag en nacht voor overlast zorgen. Het risico op voortzetting en herhaling is bovendien reëel. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het appartement voor een termijn van twee weken niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.