Verzegeling appartement Helenalei wegens overlast 

Dinsdag 4 juni 2024

De burgemeester besliste om een appartement op de tiende verdieping in de Helenalei gedurende twee weken te verzegelen, van 3 juni tot en met 17 juni, wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement werd ter beschikking gesteld aan sekswerkers, wat voor overlast in de buurt zorgde.   

Afgelopen maand ontving de politie verschillende overlastmeldingen over een appartement op de tiende verdieping in de Helenalei. Na verschillende controles stelde de politie vast dat het appartement ter beschikking werd gesteld aan buitenlandse sekswerkers om er klanten te ontvangen. De prostitutieactiviteiten zorgen voor overlast voor de buren en creëren een onveiligheidsgevoel voor de andere bewoners van het gebouw. Zo betreden de klanten dag en nacht het appartement, veroorzaken zij geluidshinder en wachten er klanten in de gang op een stoel.  

De huurder van het pand is reeds gekend bij de politie en stadsdiensten voor gelijkaardige feiten. Zo huurde de man in het verleden al een pand in de Boomgaardstraat, waar ook sekswerkers werden aangetroffen. De sekswerkers moesten tijdens hun verblijf in de Boomgaardstraat aan de huurder aanzienlijke huursommen cash betalen die de huurwaarde significant overstegen, en dit zonder huurcontract. Hierbij kunnen er vragen gesteld worden over het welzijn en de mogelijke economische uitbuiting van de sekswerkers in kwestie.

De huurder ontkende tijdens de controles van de politie dat er sekswerkers in het appartement op de Helenalei zouden verblijven, maar gaf later tijdens een hoorzitting toe dat dit wel het geval was. De eigenaar van het appartement zou niet op de hoogte zijn geweest van de feiten en heeft de huurovereenkomst met de huurder inmiddels opgezegd.  

Het is noodzakelijk om het risico op herhaling van de feiten uit te sluiten of op zijn minst te beperken. Het appartement is namelijk al jaren gekend bij personen die overlast veroorzaken (zoals klanten, sekswerkers). Bovendien moeten de kwetsbare sekswerkers beschermd worden door een concrete en afdoende maatregel. Daarom besliste de burgemeester dat het appartement voor een termijn van twee weken niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden, noch mag de eigenaar werken laten uitvoeren in het appartement. Op die manier kan de openbare veiligheid en rust hersteld worden. 

De politie zal na de opgelegde sluiting van twee weken een nieuwe controle ter plaatse uitvoeren. Als die controle opnieuw wijst op een terbeschikkingstelling aan sekswerkers, wordt de sluiting verlengd. 

Deze termijn is noodzakelijk om de betrokkenen te ontraden bij te dragen aan dergelijke ordeverstorende praktijken. Alsook om hen de nodige maatregelen te laten nemen om die praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken. Het is bovendien verboden om het pand te verhuren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in de huidige toestand. Dat tot het pand veilig, geschikt en bewoonbaar is. 

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.