Verzegeling appartement Frieslandstraat wegens overlast

Donderdag 27 juni 2024

Na een eerder opgelegde maatregel heeft de burgemeester beslist om kamers die ingericht waren om klanten te ontvangen in een appartement in de Frieslandstraat tijdelijk te verzegelen wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement waar buitenlandse sekswerkers verbleven, mag al zeker voor drie maanden niet verhuurd worden.

Uit recente vaststellingen bleek dat de slaapkamers van een appartement op de derde verdieping in de Frieslandstraat in Hoboken nog altijd verhuurd werden aan sekswerkers van buitenlandse origine die daar hun activiteiten uitoefenden. Klanten betraden nog steeds dag en nacht het pand, klopten bij verkeerde mensen aan en vroegen hen waar ze moesten zijn. Bovendien bleven ze rondhangen in de inkomhal en gebruikten zij de hele dag door de lift om zich naar de derde verdieping te begeven. Dat deze mannen geen bewoners waren, bleek duidelijk uit de manier waarop ze het pand betraden: ze belden niet aan, maar konden binnen nadat ze een bericht op hun gsm-toestel hadden getypt. Vervolgens bleven ze enkele minuten tot een uur ter plaatse. Dit alles bleek ook uit de camerabeelden die de politie ontvangen had en waarop duidelijk te zien was dat er veel activiteit was in en rond het appartement op de derde verdieping. Verder was er op de beelden te zien dat twee sekswerkers het pand betraden met een reiskoffer, wat onmiskenbaar duidde op een verblijf van de sekswerkers. Het appartement is dus nog steeds een gekende verblijfplaats voor sekswerkers en voor personen die voor overlast zorgen voor de buren en buurtbewoners.

De manier waarop het appartement ter beschikking wordt gesteld, namelijk kamerverhuring aan sekswerkers met het oog op het verlenen van seksuele diensten, zorgt voor ordeverstorende activiteiten in en rond het pand, zoals een onveiligheidsgevoel bij bewoners, geluidsoverlast… De eigenaar toont bovendien geen initiatief om zelf afdoende en concrete maatregelen te nemen om de openbare orde te vrijwaren, zelfs niet na diverse waarschuwingen, verschillende politiecontroles en een eerder opgelegde sluiting. Hierdoor bestaat er een ernstig risico op toekomstige verstoringen. Dat risico wordt bovendien nog versterkt door de houding van de eigenaar die van mening is dat hij in zijn appartement mag doen wat hij wil. Bovendien hebben meerdere buren hem dreigende taal horen gebruiken tegen een buurvrouw, nadat zij een sekswerker had aangesproken over de overlast.

Daarom is een nieuw optreden van de burgemeester noodzakelijk. Op basis van de artikelen 133, 133ter en 135 van de Nieuwe Gemeentewet besliste hij om de toegangsdeuren van de kamers in het appartement, behalve de eigen slaapkamer, voor een termijn van drie maanden te sluiten en te verzegelen. Tijdens deze sluitingsperiode is het niet toegestaan om het appartement op de derde verdieping en de kamers, inclusief de eigen slaapkamer, te verhuren noch ter beschikking te stellen aan derden, zodat de illegale activiteiten kunnen ophouden en politioneel toezicht hierop mogelijk is.

Deze termijn is noodzakelijk om de eigenaar te ontraden bij te dragen aan dergelijke illegale praktijken, alsook om hem de nodige maatregelen te laten nemen om de ordeverstorende praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken. Pas als na deze termijn uit een politiecontrole blijkt dat het appartement niet langer ter beschikking wordt gesteld aan sekswerkers, kan de verzegeling worden opgeheven.

Bart De Wever Burgemeester
Lauranne Van Dongen Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.