Verzegeling appartement Frieslandstraat wegens overlast

Dinsdag 2 april 2024

De burgemeester besliste dat het verboden is om kamers, die ingericht zijn als afwerkkamer, in een appartement op de derde verdieping in de Frieslandstraat te verhuren en ter beschikking te stellen aan derden. Deze kamers worden tijdelijk verzegeld wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement waar buitenlandse sekswerkers verbleven, mag al zeker voor een maand niet verhuurd worden: vanaf 2 april tot en met 1 mei 2024.

De politie ontving verschillende meldingen van overlast, veroorzaakt door prostitutie, in een appartement op de derde verdieping van een pand in de Frieslandstraat. Een melder verklaarde onder andere dat de bewoner van het appartement sekswerkers bij hem heeft wonen die dag en nacht klanten ontvangen. Ze verblijven slechts kort in het appartement, waarna er steeds andere meisjes in de plaats komen. Tijdens daaropvolgende controles troffen de ordediensten telkens sekswerkers van buitenlandse origine aan die geen Nederlands of Engels spraken. Meerdere slaapkamers waren ingericht als afwerkkamer (een kamer waar sekswerkers klanten ontvangen). Ook de eigenaar was aanwezig in het appartement en sliep klaarblijkelijk in de zetel. Hij verklaarde dat hij vaak seksfeestjes geeft. Volgens de sekswerkers betaalden zij respectievelijk 200 tot 250 euro per week of 50 euro per dag voor een kamer in het appartement. Ze konden echter geen huurovereenkomst voorleggen. Een van de sekswerkers verklaarde dat ze steeds op haar kamer bleef. De situatie waarin de sekswerkers zich bevonden, was als dusdanig zorgwekkend.

De prostitutieactiviteiten zorgen bovendien voor overlast voor de buurt en creëren een onveiligheidsgevoel voor de mede- en buurtbewoners. Zo betreden de klanten dag en nacht het pand en blijven ze rondhangen in de buurt. Verder veroorzaken zij geluidshinder en stoppen er frequent voertuigen voor het pand. Dagelijks vragen klanten aan bewoners hoe ze bij het appartement op de derde verdieping komen of ze bellen willekeurig aan. Ook de syndicus gaf aan dat er al meermaals overlast was in het gebouw en er een onveiligheidsgevoel heerst bij verschillende bewoners omdat er regelmatig voertuigen met sekswerkers stoppen voor het gebouw. Daarnaast worden er vaak klanten aangetroffen in het gebouw die op zoek zijn naar het appartement op de derde verdieping of voortdurend de lift gebruiken.

Uit de meldingen en vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat er in het appartement kwetsbare sekswerkers verblijven en dat het appartement een gekende verblijfplaats is voor sekswerkers en klanten die dag en nacht voor overlast zorgen. Het risico op voortzetting en herhaling is bovendien reëel. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij de toegangsdeuren van de kamers die ingericht zijn als afwerkkamers in het appartement voor een termijn van een maand te sluiten en te verzegelen. Bovendien is het tijdens deze sluitingsperiode niet toegestaan om deze kamers te verhuren noch ter beschikking te stellen aan derden. Na de opgelegde sluiting van een maand, zal de politie een nieuwe controle ter plaatse uitvoeren. Als die opnieuw wijst op een terbeschikkingstelling aan derden wordt de sluiting verlengd, tot het ogenblik dat de controle wordt afgesloten met een gunstig resultaat.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.