Verzegeling appartement Bisschoppenhoflaan wegens overlast

De burgemeester besliste om een appartement in de Bisschoppenhoflaan tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het appartement op de tweede verdieping, waar kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verbleven, blijft al zeker twee maanden verzegeld: vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2023. In 2021 kreeg dezelfde eigenaar al een maatregel opgelegd op grond van ernstige vermoedens van mensenhandel.

Na terugkerende meldingen voerde de politie opnieuw controles uit in een appartement op de tweede verdieping van een pand op de Bisschoppenhoflaan. De politie trof er meerdere sekswerkers van buitenlandse origine aan. Geen van allen sprak Nederlands, ze konden geen huurcontract voorleggen en beschikten niet over de gegevens van de eigenaar. Uit de verklaringen van een aantal vrouwen bleek dat ze 420 euro per week aan huur betalen, terwijl de huur voor het appartement maandelijks 1500 euro bedraagt. Hieruit blijkt dus dat de huurder, die het op zijn beurt doorverhuurt aan de verschillende vrouwen, zich zo aanzienlijk verrijkt.

Het komen en gaan van vreemde mannen creëerde een groot onveiligheidsgevoel bij de andere bewoners van het pand, waaronder een gezin met jonge kinderen. Volgens de bewoners lagen er bovendien regelmatig gebruikte condooms in de gang, kwamen mannen op de verkeerde deuren kloppen en ondervonden ze overlast door seksgeluiden en door afval dat de sekswerkers en hun klanten voor het pand opstapelden.

In 2021 vaardigde de burgemeester al een maatregel uit waarbij het verboden was om de appartementen op de eerste en de tweede verdieping gedurende een maand te verhuren of op een andere manier ter beschikking te stellen. Dat gebeurde toen na gelijkaardige klachten over prostitutieactiviteiten, gevolgd door een controle van de politie. Twee van de drie appartementen in het pand werden toen verhuurd via een seksadvertentiewebsite en de politie trof verschillende buitenlandse vrouwen aan die seksueel werden uitgebuit. Het ging dan vooral om vrouwen die de Engelse en Nederlandse taal niet machtig zijn. Die sekswerkers werden opgehaald en afgezet, betaalden huur per dag en moesten hun verdiensten afgeven aan een onbekend persoon die wekelijks de opbrengsten ophaalde.

Uit de vele meldingen en vaststellingen van de politie blijkt dat er in het appartement op de tweede verdieping nog steeds systematisch kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verblijven, die geen van allen de Nederlandse taal machtig zijn. Het risico op voortzetting en herhaling van deze illegale praktijken is bovendien reëel, gezien de eerder opgelegde maatregel omwille van mensenhandel en openbare ordeverstoring. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het appartement voor een termijn van twee maanden niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden. De betrokken vrouwen werden ondertussen door de politie doorverwezen naar hulpverlening (Violett).

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.