Vervolgmeting discriminatie op Antwerpse huurwoningmarkt toont positieve evolutie

In het najaar van 2021 voerde de Vrije Universiteit Brussel (VUB) opnieuw correspondentietesten uit op de Antwerpse huurwoningmarkt, op vraag van de stad. Stad Antwerpen wilde zo achterhalen hoe de discriminatiecijfers zijn veranderd sinds de nulmeting die werd opgeleverd in oktober 2020. Uit de resultaten blijkt dat discriminatie op basis van etnische herkomst is gedaald van 17% naar 10%. Vooral bij nieuwe makelaars wordt er minder discriminatie vastgesteld, namelijk 8%. Personen in een rolstoel of met een visuele handicap worden nog te vaak geconfronteerd met discriminatie op de huurwoningmarkt.

Professor Pieter-Paul Verhaeghe en Billie Martiniello van de VUB voerden de correspondentietesten uit. In totaal deden ze 2950 testen bij vastgoedmakelaars actief op de Antwerpse private huurwoningmarkt. In deze meting onderzocht de VUB discriminatie op basis van etnische herkomst, gender en fysieke handicap, omdat uit de nulmeting bleek dat er op de huurwoningmarkt het meest werd gediscrimineerd op basis van deze gronden. Meer info over de nulmeting staat op www.antwerpen.be (klik voor de rechtstreekse link).

Resultaten per discriminatiegrond

Ten opzichte van de resultaten uit de nulmeting daalde het niveau van etnische discriminatie op de Antwerpse huurwoningmarkt van 17% naar 10%. De daling deed zich voor bij zowel de makelaars die consequent discrimineerden tijdens de nulmeting als bij de makelaars die slechts af en toe discrimineerden. Onder de nieuwe vastgoedkantoren op de Antwerpse huurwoningmarkt wordt er minder gediscrimineerd, namelijk 8%. Deze cijfers geven een positieve evolutie aan, al is er nog werk aan de winkel. In 10% van de huuradvertenties wordt een kandidaat met een Marokkaanse, Turkse, Roemeense of Congolese naam niet uitgenodigd, terwijl een gelijkwaardige kandidaat met een Belgische naam wel wordt uitgenodigd.

Professor Verhaeghe: “Het is een daling in etnische discriminatie die we in steeds meer steden in Vlaanderen beginnen te zien, bijvoorbeeld ook in Brugge en Gent. We stellen vast dat vastgoedmakelaars steeds minder rekening houden met de etnische afkomst van een kandidaat bij het voorzien van een plaatsbezoek.”

Tijdens de nulmeting werden vrouwen, zowel bij kandidaten met een Belgische als niet-Belgische naam, significant minder uitgenodigd dan mannen. In deze sensibiliserende meting zijn die verschillen verdwenen. Er is niet langer sprake van discriminatie op basis van gender.

Verder leert deze meting ons dat personen met een fysieke beperking (nog steeds) structureel gediscrimineerd worden. Rolstoelgebruikers worden in 34% van de huuradvertenties niet uitgenodigd door de makelaar voor een plaatsbezoek; personen met een visuele beperking die een assistentiehond hebben, worden in 15% van de advertenties niet uitgenodigd. Dat terwijl kandidaten zonder fysieke beperking wel een uitnodiging ontvangen.

Het volledige onderzoeksrapport van de VUB is te vinden op www.researchgate.net .

Sensibiliseren werkt

Stad Antwerpen communiceerde vorig jaar over de resultaten van de nulmeting, en in de media was er veel aandacht voor die correspondentietesten. Ook bracht de stad makelaars per brief op de hoogte van de nieuwe testen. Daarnaast communiceren de koepelorganisaties BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars) en CIB (Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen) over het thema discriminatie en het bijbehorend vormingsaanbod.

Karim Bachar, schepen voor gelijke kansen: “De resultaten geven aan dat sensibiliseren effect heeft, en dat makelaars hun gedrag aanpassen. Toch zien we dat discriminatie voor bepaalde groepen een structureel probleem blijft. Voor rolstoelgebruikers daalt de discriminatiegraad bijvoorbeeld nauwelijks. Vanuit ons actieplan ‘Gelijke Kansen op de Antwerpse huurwoningmarkt’ zetten we daarom verder in op sensibiliserende acties. Zo lanceren we dit jaar nog een campagne rond redelijke aanpassingen aan de woning, zodat personen met een handicap minder geconfronteerd worden met discriminatie bij hun zoektocht naar een geschikte woonst.”

Meer informatie over het actieplan staat op www.antwerpen.be.

Allemaal Antwerpenaar

Discriminatie en racisme zijn nog steeds een dagelijkse realiteit. Stad Antwerpen wil hier iets aan doen, onder andere met de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’. Samen kunnen inwoners het verschil maken en bouwen aan een stad waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Het doel: dat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar voelt.

Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Pieter-Paul Verhaeghe Professor sociologie VUB
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.