Verstoorde dienstverlening wegens staking op dinsdag 31 mei

Voor vandaag riep de vakbond ACOD op tot staking. Die staking heeft gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen. Hieronder staat een overzicht. Dat komt ook op www.antwerpen.be.  

Stadsloketten

De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer 03 22 11 333.

Sommige stadsloketten zijn open, andere gesloten. Wanneer een loket gesloten is, probeert de stad zoveel mogelijk mensen die een afspraak hadden te verwittigen.

 • Regio Noord
  • Stadsloket Ekeren en Stadsloket Berendrecht: gesloten
  • Stadsloket Merksem: gedeeltelijk open
  • Stadsloket Deurne: open
 • Regio Zuid
  • Stadsloket Borgerhout: open
  • Stadsloket Wilrijk: open
  • Stadsloket Hoboken: open
 • Regio Centrum
  • Stadsloket Linkeroever: gesloten
  • Stadsloket Berchem: gesloten
  • Stadsloket Harmonie: open

Antwerpenaren kunnen overigens steeds gebruikmaken van het e-loket op de website voor de aanvraag van documenten: www.antwerpen.be/e-loket.

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter is bereikbaar, maar bellers moeten rekening houden met wachttijden.

Bij Visit Antwerpen zijn zowel Het Steen als de brandstore in station Antwerpen-Centraal normaal geopend.

Huisvuilophaling en recyclageparken

De huisvuilophaling van vandaag is verstoord. De stad vraagt aan haar inwoners om indien mogelijk hun afval terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen zal op veel plaatsen niet-selectief worden opgehaald en gaat alle afval daar in één huisvuilwagen.

De ophaling van sluikstort en het ledigen van papiermanden wordt vandaag minimaal uitgevoerd. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig en wordt er gefocust op de grote assen. De afspraken voor de grofvuilophaling werden geannuleerd en verplaatst naar een ander moment. Er is vandaag geen graffitiverwijdering. Het ledigen van de ondergrondse sorteerstraten verloopt normaal.

Alle stedelijke recyclageparken zijn vandaag gesloten.

Bibliotheken en cultuurcentra

De meeste bibliotheken en cultuurcentra hebben geen hinder van de vakbondsactie.

Uitzonderingen:

 • In bib Couwelaar (Deurne) zijn een aantal afdelingen gesloten, andere zijn wel open.
 • Bib Driehoek (Ekeren) was enkel deze voormiddag open.
 • Bibliotheek Sint-Andries (centrum) is altijd gesloten op dinsdagen.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

 • Het Red Star Line Museum, de pop-up van DIVA, het Maagdenhuis Museum, FOMU, Museum Mayer van den Bergh, het Rubenshuis en het Letterenhuis zijn open.
 • Het MAS en het Middelheimmuseum zijn gedeeltelijk open.
 • Museum Plantin-Moretus is enkel open voor groepen die vooraf een reservatie deden.
 • De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is gesloten.
 • Het MoMu is gesloten wegens werken.
 • Museum Vleeshuis heeft zijn sluitingsdag op dinsdag.

Zwembaden en sportinfrastructuur

De meeste stedelijke sportinfrastructuur heeft geen hinder door de staking.

Uitzonderingen:

 • Zwembad Wezenberg is momenteel gesloten. Het topsportbad is wel toegankelijk voor clubs.
 • In zwembad park van Merksem is er momenteel geen hinder van de vakbondsactie. In de namiddag wordt mogelijk wel hinder verwacht.
 • Zwembad De Schinde in Ekeren is gesloten.
 • Zwembad Groenenhoek in Berchem is enkel toegankelijk voor scholen en clubs.
 • Zwembaden Sorghvliedt (Hoboken) en Ieperman (Wilrijk) zijn al langer gesloten, wegens renovatiewerken.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

Van de 16 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 10 deels open (dus niet voor alle leefgroepen) en 6 gesloten. Alle ouders werden vooraf verwittigd.

AG Stedelijk Onderwijs

De centrale diensten van het Stedelijk Onderwijs blijven bereikbaar.

In een aantal stedelijke scholen is er hinder. In ongeveer 14 procent van de stedelijke basisscholen zal geen les gegeven worden. Er is altijd noodopvang voorzien.

Sociale centra en andere diensten van sociale dienstverlening

Met uitzondering van het sociaal centrum Borgerhout zijn alle sociale centra en andere diensten van sociale dienstverlening open.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.