Verstoorde dienstverlening wegens actiedag maandag 20 juni

Vandaag organiseren de vakbonden een nationale actiedag. Dit heeft gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen. Hieronder staat een overzicht. Dat komt ook op www.antwerpen.be.  

Stadsloketten

Stadsloket Antwerpen-Harmonie is open op afspraak. Alle andere stadsloketten zijn gesloten op maandag.

Antwerpenaren kunnen steeds gebruikmaken van het e-loket via www.antwerpen.be/e-loket.

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter is bereikbaar, maar bellers moeten rekening houden met wachttijden.

Bij Visit Antwerpen is het bezoekerscentrum in Het Steen normaal geopend. De brandstore in station Antwerpen-Centraal is gesloten wegens een stocktelling.

Huisvuilophaling en recyclageparken

De huisvuilophaling van vandaag is in de hele stad verstoord. De stad vraagt aan haar inwoners om indien mogelijk hun afval terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen zal op veel plaatsen niet-selectief worden opgehaald en gaat alle afval daar in één huisvuilwagen.

De ophaling van sluikstort en het ledigen van papiermanden wordt vandaag minimaal uitgevoerd. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig en wordt er gefocust op de grote assen. Het ledigen van de ondergrondse sorteerstraten zal vertraging oplopen. De afspraken voor de grofvuilophaling werden geannuleerd en verplaatst naar een ander moment. Er is vandaag geen graffitiverwijdering.

Alle stedelijke recyclageparken zijn vandaag gesloten.

Bibliotheken en cultuurcentra

Op maandag hebben de meeste bibliotheken en cultuurcentra hun wekelijkse sluitingsdag.

  • Bibliotheken Permeke, Kielpark, Brederode, De Vertellerij, Vrede en Arena zijn open. Zij ondervinden geen hinder van de actiedag.
  • Bib Park, Bib De Poort, Bib Hoboken en Bloc 2030 zijn gesloten voor publiek maar bieden wel studieplekken aan.
  • Bib Couwelaar en Bib Driehoek ondervinden hinder van de vakbondsactie. Hierdoor kunnen studenten er vandaag niet terecht voor een studieplek. De studenten werden vooraf verwittigd.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

Op maandag hebben de meeste musea en erfgoedinstellingen hun wekelijkse sluitingsdag.

De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de pop-up van DIVA op de Grote Markt is wel open.

Zwembaden en sportinfrastructuur

Het grootste deel van de sportinfrastructuur van de stad is gewoon open.

Uitzonderingen:

  • Zwembaden Ieperman, Sorghvliedt en Groenenhoek zijn gesloten wegens werken of jaarlijkse grote schoonmaak.
  • Zwembad De Schinde is gesloten wegens de vakbondsactie. Ook de dienstverlening in zwembad Park van Merksem kent hinder. Enkel scholen kunnen er terecht.
  • Sporthallen het Rooi en Sorghvliedt zijn momenteel gesloten wegens jaarlijkse grote schoonmaak. De atletiekpiste en de basketbalvelden van het Rooi zijn bereikbaar via de draaimolens in plaats van via de hoofdingang van het sportcomplex.
  • Recreatiecentrum Fort van Merksem is gesloten wegens werken.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

Van de 16 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 9 deels open (dus niet voor alle leefgroepen) en zijn 7 locaties volledig gesloten. Alle ouders werden vooraf verwittigd.

AG Stedelijk Onderwijs

De centrale diensten van het Stedelijk Onderwijs blijven bereikbaar. In een aantal stedelijke scholen is er hinder. Er is altijd noodopvang voorzien.

Sociale centra en andere diensten van sociale dienstverlening

Alle sociale centra en andere diensten voor sociale dienstverlening zijn open.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.