Versnelde afbraak pand Bisschoppenhoflaan

Vrijdag 12 april 2024

De burgemeester besliste dat een pand in de Bisschoppenhoflaan versneld moet worden afgebroken. Dit om verdere ernstige verstoringen van de openbare veiligheid te voorkomen en de leefbaarheid voor de omwonenden te verzekeren.

Het pand in de Bisschoppenhoflaan kwam in 2021 in bezit van stad Antwerpen. Het beheer werd opgenomen door AG Vespa. Dat gebeurde in het kader van het beleid om een afgebakend aantal panden rond de Ten Eekhovelei aan te kopen om tijdelijke overlast en hinder door de Oosterweelwerken tegen te gaan, en de realisatie van een sterke en levendige rand voor Ringpark Het Schijn mogelijk te maken.

Het pand zelf kwam niet in aanmerking voor een tijdelijke invulling. Het gebouw was vervallen en in slechte staat. Daarom besliste de gemeenteraad eind 2023 om het gebouw af te breken.

Tijdens een controle stelde de lokale politie echter recent vast dat er personen in mensonwaardige en gevaarlijke levensomstandigheden samenkomen in het gebouw. Er werden sporen aangetroffen van menselijke en dierlijke ontlasting. Er werden ook drugsnaalden, afval en voedingsresten gevonden. De personen die het pand illegaal betreden, brengen dus ook veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee voor de omwonenden. De politie probeerde daarop het pand af te sluiten, maar gezien de slechte staat van het gebouw bleek het onmogelijk om alle toegangen volledig af te sluiten. Kort nadien bleek namelijk dat er opnieuw personen zich illegaal toegang tot het pand hadden verschaft.

Het staat vast dat de huidige situatie in het pand de openbare orde in gevaar brengt en overlast veroorzaakt voor de buurtbewoners en de ruimere omgeving. Het pand vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de bewoners zelf en van de omwonenden. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang komt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het pand versneld moet worden afgebroken. AG Vespa zal de beslissing van de burgemeester nu aangrijpen om dit zo spoedig mogelijk te doen. Enkel op die manier kan vermeden worden dat er zich in de toekomst nog personen toegang verschaffen tot het pand en dat de situatie verder de openbare veiligheid en gezondheid kan verstoren. Voorafgaand aan de afbraak zal uiteraard gecontroleerd worden of er zich zeker geen personen meer in het gebouw bevinden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.