Verlenging project voor nieuwe krachten in de kinderopvang 

Stad Antwerpen investeert meer dan 670.000 euro in ‘Kansen voor Talent in kinderopvang’ (KATA), een begeleidings- en opleidingstraject voor kwetsbare werkzoekenden die zin hebben in een job als kinderbegeleider. KATA is de opvolger van een eerder en bijzonder succesvol project, ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’, dat tot voor kort door het Europees Fonds (ESF) werd gesubsidieerd.  

De job van kinderbegeleider is een knelpuntberoep. Kinderopvanginitiatieven in de stad Antwerpen hebben veel moeite om gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden. Om te werken als kinderbegeleider is een kwalificatie nodig via een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) of Syntra, of een bewijs van kwalificatie via een traject Eerder Verworven Competenties (EVC). Wie zich wil inschrijven in het CVO botst vaak op drempels, zoals een te laag niveau van Nederlands, een complexe thuissituatie, financiële problemen… . Dat is een obstakel, ook voor werkzoekenden in de kinderopvang. 

ESF-project ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang' 

Van december 2020 tot december 2023 liep het ESF-project ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang'. Dat bood een begeleidings- en opleidingstraject aan voor kwetsbare werkzoekenden met interesse in de functie kinderbegeleider. Het project verbindt verschillende domeinen en brengt partners samen. Het bereiken van de vaak geïsoleerde groep kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven kan enkel via zo’n gezamenlijke aanpak. Daarnaast zet het project sterk in op het begeleiden en coachen van de deelnemers naar een duurzame vaste job. Het project werd gefinancierd met Vlaamse en Europese middelen. 

Succesverhaal 

379 vrouwen doorliepen het traject in Vlaanderen en Brussel. Antwerpen telde 51 deelnemers en kende een hoge slaagkans van 70 procent. 95 procent van hen stroomde door naar de kinderopvang. ESF voorziet geen verlenging van het project. De nood aan nieuw gekwalificeerd personeel blijft echter groot.  

Stad Antwerpen verlengt project 

Stad Antwerpen wil de goede resultaten van het project in de stad doortrekken door het project zelfstandig verder te zetten. Door het opnieuw ondersteunen van de mentoren van Felies vzw en Crèchendo vzw blijft hun expertise behouden en worden nieuwe kwetsbare werkzoekenden ondersteund en geactiveerd naar een job in de kinderopvang. Ook CVO LBC en CVO Encora blijven meewerken aan de opleiding, en blijven partner voor taalscreening en ondersteuning van de mentoren en leerkrachten. 

Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: “De kinderopvang komt nog altijd helpende handen te kort: kinderbegeleider is een knelpuntberoep, ook in onze stad. Tegelijk zijn er in Antwerpen veel kwetsbare werkzoekenden die graag met kinderen willen werken en die op zoek zijn naar een vaste job. Het is dan ook logisch dat de stad verder blijft investeren in 'Kansen voor Talent in kinderopvang', zeker omdat het eerdere opleidingstraject erg succesvol bleek.” 

Eerste groep gestart 

In het nieuwe KATA-project starten elk jaar 2 keer 15 cursisten aan de opleiding 'begeleider baby's en peuters'. Een eerste groep is reeds gestart in februari, een tweede volgt in september. De cursisten volgen 2 dagen les per week en doen 2 dagen stage. Op vrije momenten kunnen zij terecht in een studielokaal in Crèchendo vzw, waar ze huiswerkbegeleiding en intervisie krijgen. Een KATA-mentor ondersteunt op maat om drempels weg te werken. De opleiding duurt gemiddeld 1,5 tot 2 jaar. De stad maakt in totaal 671.920 euro vrij om het KATA-project gedurende minstens 2 jaar te ondersteunen. 

Een van de ESF-cursisten: “Deze opleiding heeft iemand anders van mij gemaakt. Voor mijn gezin en kinderen, maar ook voor mezelf. De job is belangrijk voor mij want die heeft me anders gemaakt. Ik heb een doel om verder te gaan. Ik had geen doel, maar nu wel.”
Cristina Ramos (mentor ESF-project en vroegere coördinator Crèchendo vzw): “Er zijn heel wat mensen met competenties, vaardigheden en talenten die in een grijze zone zitten: ze zijn te sterk om in aanmerking te komen voor inschakelingsprojecten, maar niet sterk genoeg om een opleiding te volgen zonder ondersteuning. En dus blijven ze in die grijze zone: ze vallen niet uit de boot. Ze zitten op de boot, maar met 1 voet in de boot en 1 voet in het water. En dan draait de boot in cirkels en blijft men ter plaatse trappelen. Dit ESF-project heeft de boot gekeerd. Het heeft heel wat in gang gezet. Het vormt de noodzakelijke brug naar duurzame tewerkstelling.” 
Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Samenleven & Welzijn Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.