Uitrol grondmarkeringen aan alle schoolomgevingen op Antwerps grondgebied

Uitrol grondmarkeringen aan alle schoolomgevingen op Antwerps grondgebied

Stad Antwerpen heeft de voorbije jaren in verschillende schoolomgevingen opvallende groen-witte grondmarkeringen aangebracht, met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat deed ze met de hulp van subsidies van de Vlaamse overheid voor veilige schoolomgevingen, of ad hoc bij de heraanleg van straten. De stad zal nu ook de resterende schoolomgevingen van die markeringen voorzien. De uitrol start vanaf april in de noordelijke districten, en zal als alles vlot loopt volledig afgerond zijn tegen september 2025.

Antwerpen heeft de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in verkeersveilige schoolomgevingen door de inrichting van schoolstraten, het opleiden van gemachtigd opzichters, en het verbeteren van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van schoolomgevingen via vlaggen en grondmarkeringen. Ook deed de stad aan sensibilisering door gerichte campagnes.

In 2020 begon Antwerpen met het aanbrengen van groene grondmarkeringen met daarin de vermelding ‘school’ in witte letters. Die werden geplaatst in 20 schoolomgevingen in het kader van de subsidie van de Vlaamse overheid en in 10 schoolomgevingen bij de heraanleg van straten.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Die markeringen doen hun werk, ze vestigen de aandacht op andere weggebruikers en zetten aan tot voorzichtigheid. Om die reden brengen we ze nu stadsbreed aan."
Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: "Veiligheid voor onze kinderen begint met zichtbaarheid in hun dagelijkse omgeving. Deze grondmarkeringen zijn een cruciale stap naar een veiliger Antwerpen, waar elk kind beschermd naar school kan gaan."


​Om ook de overige 400-tal schoolomgevingen te voorzien van grondmarkeringen, volgt een planmatige plaatsing volgens onderstaande principes:

  1. De markeringen worden ingetekend per schoolvestiging en per schooltoegang van deze vestiging.
  2. Wanneer vestigingen van verschillende scholen vlakbij of naast elkaar liggen, dan worden die als één gezamenlijke vestiging beschouwd.
  3. De schoolmarkeringen worden aangebracht in een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt aan beide zijden als dat verder ligt dan die 100 meter.
  4. In fietsstraten worden geen bijkomende grondmarkeringen aangebracht. Dit om de leesbaarheid van de openbare weg optimaal te houden.

In de mediagalerij staat de foto uit dit persbericht. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Sarah Singh Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Mobiliteit & Parkeren Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.