Uitbreiding zone 30 naar omgeving ZNA Cadix 

In de zone rond het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadix geldt een nieuwe snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. 

Na de opening van het nieuwe ziekenhuis richt de stad haar aandacht op de toenemende verkeersdruk in de directe omgeving. Om de veiligheid van alle weggebruikers te waarborgen, zal de maximale toegelaten snelheid op de enige toegangsweg voor gemotoriseerd verkeer, de Asiadok-Oostkaai, worden teruggebracht tot 30 km/u. Ook de vrije tram- en busbaan rond het ziekenhuis, die voorbehouden is voor De Lijn, valt onder deze snelheidsbeperking. 

Uitbreiding

Deze snelheidsbeperking wordt geïmplementeerd via een uitbreiding van de reeds bestaande zone 30 in de Cadixwijk. Alle nodige verkeersborden en grondstickers zijn al geplaatst.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Verkeersveiligheid is prioriteit in ons beleid. Sinds 2018 zijn alle Antwerpse woonwijken reeds zone 30, en hier voeren we het regime in, aangepast aan de nieuwe situatie sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis."
Zone 30 Cadixwijk
Zone 30 Cadixwijk

Zones 30 in Antwerpen

Antwerpen zet zich actief in voor veiligheid en leefbaarheid door de invoering van zone 30-maatregelen. Hiermee benadrukt de stad haar toewijding aan een veilige omgeving voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. Op deze manier streeft Antwerpen naar een geïntegreerde aanpak van mobiliteit, waarbij de focus ligt op het verminderen van verkeersdruk en bevorderen van duurzame vervoersalternatieven.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.