Tuinen Stuivenbergsite openen vanaf 1 mei

Tuinen Stuivenbergsite openen vanaf 1 mei

Vanaf woensdag 1 mei krijgen de bewoners van Antwerpen-Noord er een tijdelijke groene plek bij. Dan stelt de stad namelijk een deel van de tuinen (kant Pesthofstraat) van de Stuivenbergsite open. Tegen het einde van de maand opent daar bovendien een pop-upbar. Intussen krijgt ook de zomerprogrammatie in de tuinen vorm. Zo zullen er in juli bijvoorbeeld vier edities plaatsvinden van Muziek in de Wijk. 

Sinds maart is stad Antwerpen opnieuw eigenaar van het gedeelte van de Stuivenbergsite waar voorheen het algemeen ziekenhuis ZNA Stuivenberg was gevestigd, een belangrijke stap in de herontwikkeling van het gebied. Later dit jaar krijgt een deel van de gebouwen en tuinen een tijdelijke invulling. In afwachting daarvan stelt de stad een deel van de tuinen nu al open voor de buurt. 

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “We engageren ons als stad om op de lange termijn op de Stuivenbergsite maximaal openbaar toegankelijk groen te creëren – 3 van de 5 hectare – en een mix van functies die een meerwaarde voor de leefbaarheid van de buurt garandeert. Sinds de sleuteloverdracht in maart kunnen we nu de eerste concrete realisaties voor de buurt op de korte termijn aankondigen. Vanaf 1 mei gaan de tuinen langs de kant van de Pesthofstraat overdag open voor de buurt. In juni verschijnt er aldaar ook een pop-upbar en in de zomermaanden zullen er evenementen en kleinschalige activiteiten samen met de buurt worden georganiseerd. Denk aan Muziek in de Wijk, een reuzenloop, een bewoners-BBQ, een spektakeldag van jongerenorganisaties in 2060, … . Aan de Lange Beeldekensstraat is er dan weer een altijd toegankelijke kleine groenzone gecreëerd met zitbanken. Hier hangt ook een prachtig doek met een nieuw toekomstbeeld. Zo zien we met z’n allen de mooie toekomst voor de Stuivenbergsite ook letterlijk tegemoet.” 

De tuinen langs de kant van de Pesthofstraat zullen in afwachting van de pop-upbar alvast open zijn van 1 mei tot 1 juni, elke dag van 11 tot 20 uur. Werkhaven ziet dagelijks toe op het openen en sluiten van de tuinen.  

Aan de Lange Beeldekensstraat, links van de voormalige spoedingang, is een kleine groenzone vrijgemaakt die altijd toegankelijk is en waar een groot nieuw toekomstbeeld hangt. Daar komen ook nog zitbanken. 

Pop-upbar  

Het college heeft vandaag ook de uitbating goedgekeurd van de pop-upbar in de tuinen langs de kant van de Pesthofstraat. De precieze startdatum zal nog worden bepaald (omstreeks eind mei-begin juni). Het is vanaf dan aan de uitbaters van de bar om de tuinen telkens te openen en te sluiten. De bar zal zes dagen per week open zijn, tot eind september

Zomerprogrammatie 

De stad zet een zomerprogrammatie op in de tuinen, met focus op evenementen en kleinschalige activiteiten samen met de buurt. Zo zullen er in juli bijvoorbeeld vier edities plaatsvinden van ‘Muziek in de wijk’, georganiseerd door de Zomer van Antwerpen.  

Sitemanager gezocht 

Later dit jaar zal een deel van de gebouwen en tuinen een nieuwe tijdelijke invulling krijgen. Om dat in goede banen te leiden, zoekt AG Vespa een professionele partner die instaat voor die tijdelijke invulling en het beheer en onderhoud van de site vanaf oktober 2024. Kandidaten kunnen nog steeds een projectvoorstel indienen, tot eind april. 

Meer informatie 

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert de herontwikkeling van de Stuivenbergsite. Meer info staat op www.agvespa.be, klik hier voor de rechtstreekse link. 

De zomerprogrammatie in de tuinen zal te vinden zijn op www.antwerpenmorgen.be.


In de mediagalerij staat het toekomstbeeld. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.