Sitemanager gezocht voor deel Stuivenbergsite

Sitemanager gezocht voor deel Stuivenbergsite

Sinds begin deze maand is stad Antwerpen opnieuw eigenaar van het gedeelte van de Stuivenbergsite waar voorheen het Algemeen Ziekenhuis ZNA Stuivenberg was gevestigd. Dat is alvast een belangrijke stap in de verdere herontwikkeling van het gebied. Later dit jaar zal een deel van de gebouwen en tuinen een tijdelijke invulling krijgen. Om dat in goede banen te leiden, zoekt AG Vespa nu een professionele partner die instaat voor die tijdelijke invulling en het beheer en onderhoud van de site, vanaf dit najaar.

Een groot deel van de gebouwen en tuinen van het hospitaal is leeg sinds de verhuis. Vandaag start AG Vespa de zoektocht naar een professionele partner, een sitemanager. ​

Opdracht

De opdracht van die sitemanager zal erin bestaan om het dagelijks beheer en toezicht, de bewaking en het onderhoud van de gebouwen en tuinen op te nemen. Het gaat niet om de volledige site, maar een aantal gebouwdelen aan de voorkant en de westkant van de site. Deze delen worden tegen oktober 2024 klaargemaakt voor een tijdelijke invulling.

De gebouwen en tuinen moeten zo maximaal en continu mogelijk worden opengesteld en ingevuld. Daarbij moet er aandacht zijn voor levendigheid, en voor het creëren van een maatschappelijke meerwaarde voor de buurt. Daarbij zijn woning- en handelshuur weliswaar uitgesloten. Een deel van de tuinen zal vrij toegankelijk zijn voor het publiek tijdens bepaalde openingsuren. ​

Het is de bedoeling om de opdracht te laten ingaan vanaf oktober 2024, voor een periode van twee jaar. Deze termijn kan mogelijk verlengd worden in functie van de definitieve herontwikkeling.

Alle informatie over de oproep staat op www.agvespa.be, klik hier voor de rechtstreekse link. 

“We trekken voor de Stuivenbergsite uitdrukkelijk - en ambitieus - de kaart van een maximale leefbaarheidsinjectie en van maximale vergroening, en komen hiermee tegemoet aan de terechte vraag van de buurt. Het is altijd de bedoeling geweest in afwachting van de definitieve invulling de site slim stap na stap tijdelijk in te vullen. Kandidaten zullen worden geselecteerd op basis van verwevenheid in de buurt, levendigheid, cultureel engagement en ambitie om in de buurt te blijven. Een deel van de tuinen zal worden opengesteld. Om dat allemaal in goede banen te leiden gaan we nu op zoek naar de meest geschikte sitemanager”, verduidelijkt schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder.

Projectvoorstel 

Geïnteresseerden dienen een uitgewerkt projectvoorstel met business- en onderhoudsplan in. Daarbij wordt de kwaliteit van het voorstel en het onderhouds- en businessplan in rekening genomen, en ook de relevante ervaring en deskundigheid. Kandidaten kunnen een projectvoorstel indienen tot uiterlijk 30 april om 12.00 uur.

Herontwikkeling Stuivenbergsite

Eind 2023 verhuisde ZNA Stuivenberg grotendeels naar ZNA Cadix aan Kop Spoor Noord. Hierdoor kwam er heel wat ruimte vrij. De ambitie is om deze plek om te vormen tot een monumentale en groene parel, het historische 19de-eeuwse gebouwencomplex in ere te herstellen en een nieuwe invulling te geven, en om een grote publieke tuin te creëren.


In de mediagalerij staat een reeks foto's van het betreffende deel van de site. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.