Toekomstige Scheldebrug krijgt levendige omgeving 

Maandag 20 november 2023

De heraanleg van de Scheldekaaien op rechteroever ter hoogte van de geplande nieuwe fiets- en wandelbrug wordt een onderdeel van dat project Scheldebrug. Zo wordt de samenhang van beide projecten geoptimaliseerd. De bouw van de brug wordt aangegrepen om een nieuwe, levendige publieke ruimte te creëren op een unieke plek aan de Schelde, inzetbaar voor een brede waaier aan activiteiten en publiek.  

Binnen de Grote Verbinding wordt een Scheldebrug voor fietsers en voetgangers voorzien in het zuiden van de stad, ter hoogte van de Kennedytunnel. Deze brug zal linker- en rechteroever dichter, vlotter en comfortabeler bij elkaar brengen, en samen met de nieuwe Scheldetunnel naast de Oosterweelverbinding in het noorden van de stad de fietsring rond Antwerpen compleet maken. Zo draagt ze bij aan het realiseren van de vooropgestelde modal shift in de Antwerpse regio. 

Het Antwerpse college besliste nu om de herinrichting van de Scheldekaaien op rechteroever ter hoogte van de brug te laten uitvoeren binnen dezelfde opdracht als de bouw van de Scheldebrug, om de samenhang van beide projecten te optimaliseren. De projectdefinitie verduidelijkt welke specifieke ambities en richtlijnen de toekomstige ontwerpers van de fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde en het projectgebied op de rechteroever van de Schelde zullen meekrijgen. De bouw van de brug biedt immers de kans om de onmiddellijke omgeving uit te bouwen tot een nieuwe, betekenisvolle publieke locatie voor Antwerpen.    

Unieke locatie 

De Scheldebrug met haar aansluiting op rechteroever bevindt zich op een uitgelezen locatie binnen de stad. Ze vormt het kruis- en snijpunt tussen de Scheldekaaien op rechteroever en de Ringparken, de overgang van de publieke Scheldekaaien naar een bedrijventerrein (Blue Gate), en de verbinding naar Linkeroever voor fietsers en voetgangers.  

Stad Antwerpen wil die unieke ligging maximaal benutten.   

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "De brug zal zoveel meer zijn dan een mobiliteitsproject. Ze zal ook een hefboom worden voor heel wat positieve ontwikkelingen op het vlak van lokale economie, recreatie, horeca, evenementen, sport en spel en zelfs toerisme."   

Alle mogelijkheden benutten 

Het projectgebied op rechteroever krijgt een verscheidenheid aan programma’s. Doel is om de levendigheid van de plek te stimuleren en een veelheid aan pendelaars en bezoekers aan te trekken en te faciliteren.  

Voetgangers zijn samen met fietsers de hoofdgebruikers van de nieuwe publieke ruimte die zal gecreëerd worden. Een ruim en comfortabel voetgangersnetwerk zal zorgen voor een optimale aansluiting tussen de Scheldebrug en de projecten Scheldekaaien Nieuw Zuid, Ringpark Zuid en Blue Gate. Op deze kaaizone zal de voetganger alle ruimte krijgen.  

De locatie als eindpunt van de wandelroutes langs de Schelde en door Ringpark Zuid en het unieke zicht op de rede van Antwerpen maken het een uitgelezen plek om als pleisterplaats ingericht te worden. Dat zal gebeuren door voorzieningen op het vlak van wacht-, rust- en zitgelegenheden met zicht op de stad en de rivier, toegankelijk voor pendelaars op momenten wanneer de brug niet gebruikt kan worden in functie van de doorvaart van het scheepverkeer.   

De ambitie van de stad is om de ruimte onder de bruginfrastructuur in te richten als een slimme casco die verschillende invullingen mogelijk maakt. Daarin kan er plaats zijn voor klassieke horeca-activiteiten, culturele evenementen, concerten en/of nachtleven.   

De ruimte die ontstaat als gevolg van de inplanting van de brug moet het mogelijk maken kleine tot middelgrote evenementen te organiseren, en zal ook permanente functies voor sport en spel inplannen. De plein- en parkelementen zullen daarop ingericht worden.   

Ook het ontwerp van de brug op zich moet toegevoegde waarde bieden voor de levendigheid van de omgeving. De balustrade van de brug zal voorzien worden van doorkijkmogelijkheden en een uitkijkplatform die duidelijk maken dat de brug meer is dan een louter verkeerstechnische verbinding.  

Meer informatie 

Alle info over De Grote Verbinding, de Scheldebrug en de Ringparken is te vinden op www.degroteverbinding.be  

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.