Tijdelijke sluiting winkel Melkmarkt

De burgemeester besliste om een winkel op de Melkmarkt tijdelijk te sluiten. De zaak, die zich voordoet als dagbladhandel, blijkt in werkelijkheid te fungeren als nachtwinkel, maar beschikt niet over de vereiste uitbatingsvergunning. De winkel blijft al zeker gedurende twee weken dicht, vanaf maandag 27 maart tot en met zondag 9 april 2023. Hij kan nadien enkel opnieuw openen ofwel als gewone dagwinkel, ofwel als dagbladhandel als de uitbater kan aantonen dat hij de wettelijke voorschriften respecteert.

Na verschillende politiecontroles bleek dat een winkel op de Melkmarkt dienst doet als nachtwinkel, zonder over de vereiste uitbatingsvergunning te beschikken. De zaak respecteert de openingsuren als dagwinkel niet omdat ze beweert een dagbladhandel te zijn. Een vrijstelling op de verplichte sluitingsuren ingevolge de Wet Openingsuren is enkel mogelijk als alle vier de wettelijk vereiste producten gezamenlijk worden aangeboden: kranten en tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij.

De politie trof bij geen enkele controle kranten aan en de weinige tijdschriften die werden aangeboden, waren allemaal minstens zes maanden oud. Er werden evenmin producten van de Nationale Loterij aangeboden. De politie stelde bovendien vast dat de zaak voornamelijk drank en voeding aanbiedt. Ook bevestigde de uitbater dat de winkel pas opent vanaf 15 uur en sluit om 2 of 3 uur ’s nachts. Hij gaf ook aan vooral ’s nachts open te willen blijven. Dit alles wijst erop dat de zaak niet beschouwd kan worden als dagbladhandel.

Door de zaak feitelijk uit te baten als nachtwinkel zonder te beschikken over de vereiste uitbatingsvergunning, ontwijkt de uitbater reglementair opgelegde controles. Deze controles zijn nodig om de openbare orde en veiligheid van de werknemers, de klanten en de buurt te kunnen garanderen. Bovendien wordt de eerlijke concurrentie verstoord met nachtwinkels die zich wel aan de geldende regelgeving houden. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren, besliste hij deze winkel tijdelijk te sluiten en te verzegelen voor een termijn van twee weken.

Daarna mag de zaak enkel opnieuw open als de uitbater kan aantonen dat hij de zaak ofwel exploiteert als dagwinkel en dus de openingsuren aanpast, ofwel de zaak exploiteert als volwaardige dagbladhandel. Dit laatste betekent concreet dat hij de vier producten uit de productgroep moet aanbieden, vanaf de ochtend open is en bovendien voor deze vestiging een overeenkomst met AMP (persdistributeur) heeft afgesloten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.