Tijdelijke sluiting horecagelegenheid Oude Koornmarkt

De burgemeester besliste om een horecagelegenheid op de Oude Koornmarkt tijdelijk te sluiten na aanhoudende overlast door geluidshinder en vechtpartijen. De zaak blijft al zeker twee weekends dicht: van vrijdag 11 tot en met zondag 13 augustus en van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus 2023. Bijkomend moet de uitbater ervoor zorgen dat zowel de inrichting zelf als het cliënteel geen geluidsoverlast veroorzaakt.

Ondanks eerdere maatregelen van de burgemeester tegen een horecazaak op de Oude Koornmarkt bleef de politie nog altijd oproepen krijgen van incidenten, voornamelijk vechtpartijen, in en rond de inrichting. Tijdens een bijkomende controle in de zaak trof de politie ook drugs aan en waren meerdere aanwezigen in het bezit van verdovende middelen en verboden wapens. De politie vond ook verschillende zakjes drugs op de dansvloer, bij de dj, op en achter de toog.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om de horecagelegenheid tijdelijk te sluiten voor twee weekends. Dat is nodig om de druggerelateerde activiteiten en de gewelddelicten die de openbare orde verstoren te doen ophouden en de rust te herstellen.

Om de overlast voor de buurt in te dijken, moet de uitbater op vrijdag en zaterdag blijvend gebruik maken van bewakingsagenten: een eerste bewakingsagent vanaf 23 uur en een tweede vanaf 3 uur. Ook op andere dagen moet hij vanaf 3 uur een bewakingsagent inschakelen en, wanneer er gebruik gemaakt wordt van het dansgedeelte, een extra bewakingsagent vanaf 23 uur. Verder moet de uitbater, in overleg met de bewakingsfirma, een veiligheidsplan voorleggen waarin staat hoe hij de openbare veiligheid en rust in de inrichting naar de toekomst toe zal herstellen. Het moet een plan van aanpak bevatten waarin wordt toegelicht wat het concept en de openingsuren zijn, alsook een omschrijving van het huidige of gewenste publiek, inclusief de initiatieven die genomen worden om deze doelgroep te bereiken. Tot slot moeten de initiatieven om geluidsoverlast en het gebruik en de verkoop van drugs tegen te gaan opgenomen staan in het plan. Al deze vooropgestelde initiatieven en maatregelen zullen periodiek worden geëvalueerd.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.