Tijdelijke sluiting horeca-inrichting Turnhoutsebaan

De burgemeester besliste om een horeca-inrichting op de Turnhoutsebaan te sluiten wegens verschillende massale vechtpartijen binnen en op straat. De zaak blijft al zeker gedurende zes weken dicht van vrijdag-, zaterdag- en zondagavond 20 uur tot 7 uur de daaropvolgende dag. Het gaat om de periode vanaf vrijdagavond 4 november tot en met maandagochtend 12 december 2022. Ze kan enkel opnieuw open indien de zaakvoerder de nodige veiligheidsmaatregelen neemt.

In en rond een horeca-inrichting op de Turnhoutsebaan stelde de politie op korte tijd drie massale vechtpartijen vast. Klanten raakten niet alleen slaags met elkaar, ook politieagenten werden belaagd en aangevallen toen ze tussenkwamen. Zo liep een klant op 23 oktober onder meer twee schedelfracturen op en was een politie-inspecteur negen dagen arbeidsongeschikt na een interventie op 25 september.

Aangezien de vechtpartijen zich niet enkel tot de inrichting beperken, maar ook plaatsvinden op de openbare weg in de onmiddellijke omgeving van de zaak, bestaat het risico dat onschuldige voorbijgangers betrokken worden bij deze schermutselingen, en worden buurtbewoners door het straattumult beroofd van hun slaap. Ook het feit dat politieagenten gehinderd worden bij het uitoefenen van hun taak en moeten vrezen voor hun eigen fysieke integriteit, is verontrustend en brengt de openbare veiligheid in het gedrang.

Uit het geheel van de ontvangen meldingen en de vaststellingen van de politie, blijkt dat de uitbating van de horeca-inrichting op de Turnhoutsebaan nu en ook in de toekomst de openbare veiligheid kan verstoren. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, besliste hij de horeca-inrichting tijdelijk te sluiten voor een termijn van zes weken.

Daarna mag de zaak enkel opnieuw open als de zaakvoerder kan bewijzen dat hij een bewakingsfirma die voldoet aan de geldende wetgeving aanstelde en bewakingscamera’s plaatste.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.