Tijdelijke sluiting drankgelegenheid Helmstraat

De burgemeester besliste om een drankgelegenheid in de Helmstraat te sluiten wegens het herhaaldelijk gebruik van lachgas. De zaak blijft gedurende twee maanden dicht vanaf vrijdag 10 maart tot en met dinsdag 9 mei 2023.

Tijdens twee controles werd in een inrichting in de Helmstraat het gebruik van lachgas vastgesteld. Zo vond de politie tijdens een eerste controle in november 2022 vier flessen lachgas en heel wat ballonnen. Bij een controle in februari 2023 trof de politie in een loungeruimte drie personen aan, die lachgas aan het inhaleren waren via een ballon. Zij verklaarden spontaan dat zij het lachgas ter plaatse hadden besteld. Voor hen stonden bovendien zes cilinders lachgas waarvan twee aangevroren, wat duidt op recent gebruik, en er lagen op de zitbanken verschillende zwarte ballonnen die gebruikt werden om lachgas te inhaleren. Verder merkte de politie op dat de deur naar de loungeruimte bewust gesloten was om het gebruik van lachgas te verbergen. Ook was er in deze ruimte een zevende fles lachgas zichtbaar in een kast die daar stond.

Bij het afsluiten van de zaak ontdekte de politie een privéruimte achter de toog waar licht brandde. Hier werden 50 flessen lachgas van 2,7 liter en enkele van 10 liter aangetroffen. Ook lagen er in deze ruimte en achter de toog verschillende verpakkingen met zwarte ballonnen. In totaal nam de politie 57 lachgasflessen in beslag. Er was tenslotte ook geen inkijk aan de hele rechterzijde van de zaak en de inrichting werd onbeheerd achtergelaten.

Uit bovenstaande vaststellingen van de politie blijkt dat de drankgelegenheid in de Helmstraat de openbare gezondheid en veiligheid in het gedrang brengt. Het aanbieden van lachgas om een roeseffect te bekomen, zeker in combinatie met het aanbieden van alcoholische dranken, vergroot het risico op een ongeval of een medisch problematische situatie. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om de inrichting tijdelijk te sluiten voor een termijn van twee maanden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.