Tijdelijke sluiting drank- en eetgelegenheid Turnhoutsebaan

De burgemeester besliste om een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan te sluiten wegens verschillende vormen van overlast. De zaak blijft gedurende twee weekends dicht, telkens van vrijdag- tot en met zondagnacht, en dit vanaf vrijdag 24 februari tot en met zondag 5 maart 2023.

De politie ontving tussen 28 augustus 2021 en 11 december 2022 in totaal 22 meldingen van buurtbewoners met betrekking tot overlast door een drank- en eetgelegenheid op de Turnhoutsebaan. De politie stelde tijdens verschillende controles regelmatig geluidsoverlast vast en merkte op meerdere tijdstippen op dat er lachgas werd gebruikt tijdens de uitbating van de inrichting.

Uit de herhaaldelijke meldingen en de vaststellingen van de politie blijkt dat de inrichting op de Turnhoutsebaan de openbare veiligheid en rust verstoort. Dit heeft een negatieve invloed op de buurt. Bovendien ligt de drank- en eetgelegenheid op een drukke winkelas in de onmiddellijke omgeving van openbaar vervoer, waar ook veel gezinnen met kinderen wonen en heel wat scholen gevestigd zijn. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om enerzijds de inrichting tijdelijk te sluiten voor een termijn van twee weekends.

Anderzijds beveelt de burgemeester bijkomende maatregelen met betrekking tot de uitbating van de inrichting om de openbare rust te garanderen. Zo moet de uitbaatster de ramen en deuren sluiten wanneer er luide muziek wordt afgespeeld en moet de veiligheid en orde binnen en aan de toegang verzekerd worden door een vergunde bewakingsfirma. Verder moet het vertrek van de klanten op een gefaseerde wijze georganiseerd worden, en dit minstens een half uur voor sluitingstijd. De uitbaatster moet ook bewakingscamera’s plaatsen die de hele ruimte bestrijken en de beelden daarvan moeten bovendien meteen na verzoek aan de politie worden voorgelegd, alsook telkens de uitbaatster misdrijven of overlastfeiten vaststelt tijdens de uitbating van de inrichting. Als bij toekomstige controles zou blijken dat deze maatregelen niet worden nageleefd, mag de politie de zaak onmiddellijk ontruimen en sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.