Tijdelijke sluiting dansgelegenheid Kaasrui

De burgemeester besliste om een dansgelegenheid in de Kaasrui te sluiten wegens verschillende zware geweldincidenten. De zaak blijft al zeker gedurende twee weken dicht, van maandag 28 maart tot en met zondag 10 april 2022.

In een dansgelegenheid aan de Kaasrui stelde de politie op korte tijd drie zwaarwichtige geweldincidenten vast, waarbij telkens het beveiligingspersoneel betrokken was. De slachtoffers van deze incidenten liepen ernstige fysieke letsels op toen ze werden buiten gezet door de portiers. Daarnaast mag ook het psychisch trauma niet over het hoofd worden gezien. Deze drie incidenten tonen duidelijk aan dat het veiligheidspersoneel van de dansgelegenheid buitenproportionele agressie en geweld tegen hun klanten gebruikt. Bovendien heeft de politie tijdens een controle een portier aangehouden omdat hij geseind stond voor twee bevelen tot gevangenneming. Door beroep te doen op portiers die niet voldoen aan de wettelijke vereisten in plaats van op legale portiers, is er een acuut gevaar voor de openbare veiligheid.

Uit het geheel van de ontvangen meldingen en de vaststellingen van de politie, blijkt dat de uitbating van de dansgelegenheid aan de Kaasrui momenteel en ook in de toekomst verstoring van de openbare veiligheid kan veroorzaken. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, besliste hij de dansgelegenheid tijdelijk te sluiten voor een termijn van twee weken, tot en met zondag 10 april 2022.

Bovendien mag de zaak na deze sluiting enkel opnieuw open als er bewijs geleverd kan worden dat minstens twee bewakingsagenten, die voldoen aan de geldende wetgeving, aangesteld zijn. Als bij toekomstige controles zou blijken dat de wetgeving niet wordt nageleefd, bijvoorbeeld omdat er bewakingsopdrachten worden uitgevoerd door personeel dat niet voldoet aan de wettelijke bepalingen, mag de politie de zaak onmiddellijk ontruimen en sluiten.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.