Tijdelijke sluiting bakkerij in Merksem wegens illegale praktijken 

De burgemeester besliste om een bakkerij en het appartement op de eerste verdieping op de Bredabaan in Merksem tijdelijk te sluiten, wegens ernstige aanwijzingen van economische uitbuiting van illegale werkkrachten en het risico voor de openbare orde. De sluiting geldt voor een periode van twee maanden: van 3 juni tot en met 2 augustus.  

Eind april vonden er verschillende huiszoekingen plaats door de Antwerpse politie en de sociale inspectiediensten, in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar mensenhandel. Onder meer in een pand aan de Bredabaan in Merksem voerden ze een controle uit.  

Daarbij werden clandestiene bakkersactiviteiten vastgesteld in de werkplaats achteraan het gebouw. In de werkruimte stonden er rekken en karren verspreid waarop allerlei soorten brood geladen waren. De activiteiten werden uitgevoerd in onhygiënische omstandigheden, en door personen die illegaal in het land verblijven.  

Tijdens de controle namen vier personen de vlucht naar de omliggende achtertuinen aan de achterzijde van het gebouw. Ook in het appartement op de eerste verdieping bevonden zich twee mannen zonder papieren. Er waren duidelijke aanwijzingen dat het appartement was ingericht als verblijfs- en slaapruimte voor de illegale werkkrachten.  

Ook op andere plaatsen werden bij huiszoekingen mensen zonder papieren aangetroffen, die illegaal tewerkgesteld werden in onder meer de bakkerij op de Bredabaan. Eind vorig jaar liet de burgemeester reeds enkele clandestiene bakkerijen op andere locaties tijdelijk sluiten die gelinkt waren aan de uitbaters van voormelde bakkerij, zie een eerder persbericht

Om te vermijden dat er in de toekomst opnieuw illegale personen in een dergelijke onhygiënische omgeving tewerkgesteld en in erbarmelijke omstandigheden gehuisvest worden, is het noodzakelijk om het pand tijdelijk te sluiten. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen op basis van de artikelen 133, 133ter, 134quinquies en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij tot een sluiting voor een duur van twee maanden. Het gaat daarbij om het handelspand, waaronder een leegstaande winkel en de achterliggende werkplaatsen, en het appartement op de eerste verdieping.  

Deze termijn is noodzakelijk om de betrokkenen te ontraden bij te dragen aan dergelijke illegale praktijken. Alsook om hen de nodige maatregelen te laten nemen om die praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken. Bijkomend besliste de burgemeester dat het voor de betreffende onderneming verboden is om persoonlijk of door een tussenpersoon, dan wel als bestuurder van een vennootschap, op het grondgebied van de stad Antwerpen enige vorm van uitbating of economische activiteit te exploiteren. Dat ook gedurende een termijn van twee maanden. Het is bovendien verboden om het pand te verhuren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in de huidige toestand. Dat tot het pand veilig, geschikt en bewoonbaar is. 

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.