Sluiting bakkerij en drie werkplaatsen in Merksem wegens vermoeden van mensenhandel

De burgemeester besliste om een bakkerij met achterliggende werkplaats in de Borrewaterstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel en het schenden van de openbare veiligheid en gezondheid. Ook twee werkplaatsen van dezelfde onderneming achter rijwoningen in de Jaak De Boeckstraat en de Deurnsebaan moeten dicht. De onderneming blijft voor drie maanden gesloten: van 16 december 2023 tot en met 15 maart 2024.

In het kader van een onderzoek naar een aantal clandestiene bakkerijen in Merksem stelde de politie tijdens een controle in de Borrewaterstraat ernstige aanwijzingen van mensenhandel vast, alsook zware inbreuken op de openbare veiligheid en gezondheid. Ook in twee andere werkplaatsen van dezelfde onderneming, achter rijwoningen in de Jaak De Boeckstraat en de Deurnsebaan, werden inbreuken vastgesteld. Zo merkte de politie op dat er in alle drie de werkplaatsen broden in erg onhygiënische en brandonveilige omstandigheden werden gebakken. Er bleek al geruime tijd niet gepoetst te zijn en zowel de pannen waarin de broden gebakken werden als de rekken om de broden te stapelen, waren erg smerig. Verder waren er ernstige tekortkomingen op het vlak van brandveiligheid, zoals broodpannen die boven open vuren werden gebruikt.

Twaalf van de dertien werknemers, die waren weggevlucht tijdens de controle, konden opnieuw gevat worden en bleken na controle illegaal in ons land te verblijven. Bovendien waren er verschillende aanwijzingen dat meerdere van deze werknemers in de bakkerswerkplaats in de Jaak de Boeckstraat gehuisvest waren in erbarmelijke omstandigheden. Er lagen vuile matrassen en stapels karton op de vloer in een ruimte vol kakkerlakken en ander ongedierte. Ook katten liepen vrij rond in de bakkerijen. Bijkomend bleek uit navraag bij de sociale inspectiediensten dat deze twaalf medewerkers nooit werden ingeschreven als werknemer. Minstens enkele van die werknemers verklaarden dat ze nooit vergoed werden voor de geleverde arbeid. De bestuurder van de onderneming werd gearresteerd en zit in voorlopige hechtenis, de werknemers kregen van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel om het grondgebied te verlaten.

Er blijkt een groot risico op herhaling van deze illegale praktijken, onder meer doordat men trachtte minstens een deel van de activiteiten in de bakkerij en de werkplaatsen een dag later gewoon te hervatten. Bovendien deed de bestuurder er alles aan om een controle door politie en inspectiediensten te voorkomen, door boven elke deur camera’s te installeren waarvan de beelden zichtbaar waren in de werkplaats. Zo konden medewerkers tijdig wegvluchten als er een controle zou plaatsvinden.  

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen op basis van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij de bakkerij en drie werkplaatsen van diezelfde onderneming te sluiten voor een termijn van drie maanden. Deze termijn is noodzakelijk om de betrokkenen te ontraden bij te dragen aan dergelijke illegale praktijken, alsook de nodige maatregelen te nemen om de illegale praktijken en hun gevolgen in de toekomst onmogelijk te maken.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.