Tijdelijke schoolstraat Begijnenstraat wegens werken Bervoetstraat

Veilige doorgang schoolgaande jeugd gegarandeerd

De Begijnenstraat in Antwerpen wordt vanaf maandag 6 november een tijdelijke schoolstraat. Zo willen stad en district Antwerpen de veiligheid van schoolgaande kinderen in deze wijk blijven garanderen, nu de schoolstraat in de Bervoetstraat tijdelijk is opgeschort wegens werken.

De heraanleg van de Bervoetstraat heeft geleid tot het tijdelijk opschorten van de schoolstraat in die zone. Om de schoolgaande kinderen toch van een veilige doorgang te verzekeren, richten stad en district Antwerpen de Begijnenstraat nu tijdelijk in als schoolstraat.

​Een gemachtigd opzichter of vrijwilliger zal aan het begin- en einde van schooldagen het kruispunt van de Aalmoezenierstraat en de Rosier tijdelijk afsluiten. Voetgangers, steppers en fietsers kunnen dat gedeelte nog wel in, maar gemotoriseerd verkeer wordt geweerd. De Begijnenstraat blijft een schoolstraat tot dat de heraanleg van de Bervoetstraat voltooid is.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Door het tijdelijk invoeren van een schoolstraat in de Begijnenstraat kunnen kinderen en jongeren in deze wijk veilig naar school blijven gaan. Dit doen we zolang het nodig is, dus tot de werken in de Bervoetstraat zijn afgelopen en we daar opnieuw de schoolstraat kunnen invoeren."
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Sven Vlietinck Kabinetsadviseur schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.