Tijdelijk exploitatieverbod voor schoonheidssalon Krijgslaan

Na een aanslag met een brandbom tegen een schoonheidssalon in de Krijgslaan en een reeks andere geweldincidenten tegen personen gelinkt aan de vennootschap achter dit salon, besliste de burgemeester om een exploitatieverbod op te leggen voor de vennootschap. Dit verbod om enige vorm van uitbating of activiteit uit te oefenen op het grondgebied van de stad Antwerpen, geldt al zeker gedurende drie maanden: vanaf vrijdag 17 maart tot en met vrijdag 16 juni 2023.

Aan een schoonheidssalon in de Krijgslaan stelde de politie vast dat een ontploffing op 19 februari 2023 veroorzaakt werd door een geïmproviseerde brandbom. Er was schade aan de voorgevel en aan een raampartij aan de rechterzijde van het salon. Gelukkig waren er geen slachtoffers en was er geen schade aan het appartement boven de zaak. De politie vermoedt dat deze ontploffing gericht was tegen een werknemer van de vennootschap. Dit omdat er eerder ook al een aantal incidenten en ontploffingen waren tegen aan deze werknemer gelieerde personen en instellingen. Zo waren er al twee ontploffingen bij familie in de Koolstraat en werd er een verdacht pakket aangetroffen in de Schoenstraat in Borgerhout. Ook werd er pyrotechnisch materiaal ontstoken aan de ouderlijke woning in Mechelen en ontplofte er een gelijkaardige brandbom aan de ingang van een ander schoonheidssalon van dezelfde vennootschap in Gent.

Uit bovenstaande vaststellingen blijkt dat er een groot risico bestaat voor betrokkenen, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers, zeker gezien het extreem gewelddadige karakter van de aanslagen en het gebruik van zwaar vuurwerk en ontploffingsstoffen. Bovendien is het schoonheidssalon gevestigd in een woonpand, gelegen in een wijk met eengezinswoningen en appartementen. Ook ligt het salon op een route met verschillende wandellocaties, zijn er verschillende horecazaken in de buurt en enkele onderwijs- en zorginstellingen. Het is niet uitgesloten dat er zich in de toekomst nogmaals gelijkaardige gewelddelicten zouden voordoen. Antwerpen wordt regelmatig geconfronteerd met extreem gewelddadige incidenten waarbij woningen of handelszaken met zware vuurwapens onder vuur worden genomen en/of waarbij er zware ontploffingsstoffen worden gebruikt.

Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij om voor de vennootschap een verbod uit te vaardigen om op het grondgebied van de stad Antwerpen enige vorm van uitbating of economische activiteit uit te oefenen voor een termijn van drie maanden. Na afloop van deze termijn zal de politie de gevaarsdreiging opnieuw evalueren. Als blijkt dat er nog altijd ernstige aanwijzingen zijn dat de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan het opgelegde verbod verlengd worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.