Strategisch Ruimteplan Antwerpen uit de startblokken

Het college keurde de concept- en kennisgevingsnota voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen goed. Deze nota zal de basis vormen voor de strategische visie op de Antwerpse stadsontwikkeling voor de komende decennia. De nota wordt ter kennisgeving meegedeeld aan de gemeenteraad, waarna in een volgende fase een publieke raadpleging volgt.

Een consortium onder leiding van BUUR part of Sweco samen met Kenter, Rebel, DLA Piper en Shaved Monkey maakte in opdracht van stad Antwerpen de concept- en kennisgevingsnota op voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen, kortweg SRA.

De eerder opgemaakte inspiratienota ‘Ruimte geven aan de Stad van Morgen’ krijgt in deze nota vorm in de centrale ambitie om de meest leefbare stad te zijn met een hoge levenskwaliteit. De concept- en kennisgevingsnota bevat de krijtlijnen van het toekomstig ruimtelijk beleid dat de stad Antwerpen wil vastleggen in het SRA.

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “Met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) zetten we de krijtlijnen uit van het toekomstig ruimtelijk beleid van onze stad. Met als tijdshorizon 2040 ontwikkelen we de stad verder als een bijzonder dynamische en innovatieve woon- en netwerkstad binnen een veerkrachtig landschap. Met het SRA kijken we dus Slim Ruimtelijk Ambitieus naar de stad van morgen, die de band met de Schelde zal herstellen en over nog meer openbare groene ruimte zal beschikken.”

Levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap

De drie stedelijke lagen levendige woonstad, slimme netwerkstad en veerkrachtig landschap waren de uitgangspunten in de inspiratienota. Volgende ambities voor de stad van morgen worden daarbij geformuleerd:

  • Een kwalitatieve en harmonieuze woonstad op maat van elke bewoner, waar jong tot oud zich thuis voelt en waar zowel historische als nieuwe structuren de identiteit van de stad versterken.
  • Een metropool in zakformaat, verbonden met de regio, met de juiste functionele en mobiliteitslinken;
  • Een robuuste groenblauwe structuur die doordringt op alle schaalniveaus en die de stad weerbaar en leefbaar maakt voor mens, plant en dier.

Gebiedsgericht beleid

De concept- en kennisgevingsnota zet in op volgende zeven deelgebieden (de beleidsnota van de stadsbouwmeester uit 2017 vormt hiervoor de basis) ​

  • Schelde, met de linker- en rechteroever van de rivier meegerekend;
  • Intra muros, het gebied binnen de Ring;
  • Over de Ring, het gebied van de Grote Verbinding in de Ringzone;
  • 20ste-eeuwse gordel, het gebied buiten de Ring;
  • Linkeroever;
  • Noordelijke districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren;
  • Havenranden en kanaalzone.

Verdere stappen

Na de kennisgeving van de concept- en kennisgevingsnota aan de gemeenteraad eind januari, zullen de districten en vervolgens ook alle Antwerpenaren in februari hierover een webinar kunnen volgen. In een latere fase volgt een publieke raadpleging. De ambitie is om tegen eind 2023 het definitieve SRA op te leveren.

Meer info over het SRA en het webinar zal terug te vinden zijn op www.antwerpenmorgen.be/sra.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.