Sterke resultaten in Antwerpse horecameting

Sterke resultaten in Antwerpse horecameting

Stad Antwerpen voerde in 2022 opnieuw een gedetailleerde horecameting uit en bevestigt haar toppositie als horecastad. Het terreinonderzoek dat de stad uitvoerde brengt het aanbod aan horeca in Antwerpen in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen in 2010, 2013 en 2017. Het rapport toont sterke cijfers, met een uitbreiding van horecagebieden die lokaal verankerd zijn, een groeiende dichtheid en een vernieuwing van het aanbod door nieuwe trends en horecaketens.

'De meting van de Antwerpse horecakernen 2022' is een terreinonderzoek naar het aanbod in de horecakernen van de stad. Het onderzoek brengt dit aanbod in kaart en vergelijkt het met de vorige metingen in 2010, 2013 en 2017. Aan de hand van de cijfers uit dit rapport ziet men wat de dichtheid is en of de mix in evenwicht is. Die inzichten gebruikt de stad om haar beleid optimaal vorm te geven.

Horecakernen

In de meting van 2022 is de stad opgedeeld op in 15 horecakernen, dat zijn gebieden die aan enkele voorwaarden voldoen. Er moeten minstens 10 actieve horecapanden gevestigd zijn, meer dan 30 % van de commerciële panden moet horeca zijn en van alle panden moet in meer dan 20 % een horecafunctie gevestigd zijn.

De 15 horecakernen zijn:

 1. Historisch Centrum
 2. Centraal Station
 3. Zuid
 4. Eilandje
 5. Theaterbuurt
 6. Sint-Jansplein
 7. Schipperskwartier-Koepoort
 8. Zurenborg
 9. Bolivar-Troonplaats
 10. De Coninckplein
 11. Studentenbuurt
 12. Lange Lobroek-Dam
 13. Boomgaardstraat-De Koninck
 14. Sportpaleis
 15. Sint-Anneke

Ten opzichte van vorige metingen zijn er in 2022 drie nieuwe horecakernen toegevoegd aan het onderzoek: De Coninckplein, Bolivar-Troonplaats en Boomgaardstraat-De Koninck.

Het grootste horecagebied blijft het Historisch Centrum. De metingen tonen aan dat dit gebied zelfs nog blijft groeien, met ondertussen al 326 gevestigde horecazaken. Op de tweede en derde plaats volgen omgeving Centraal Station en het Zuid.

Stijging horecadensiteit

De dichtheid, het aantal horecazaken tegenover het totaal aantal panden, stijgt over alle kernen heen met 1.5%. Die gunstige evolutie toont aan dat de clustering van horeca in de kernen groeit.

Lokale verankering

Het rapport toont aan dat horeca zich verspreidt doorheen de stad en zo vaker een lokaal publiek bereikt, zoals het geval is bij de nieuwe kern Boomgaardstraat-De Koninck. Het lokale aanbod zorgt voor een goede commerciële mix, maar ook voor sociale controle in sommige wijken.

Een positief neveneffect zijn de vele samenwerkingsverbanden met plaatselijke winkels die hieruit voortvloeien. In de kernen Eilandje en Schipperskwartier-Koepoort bijvoorbeeld geven de cijfers aan dat een stijging van het aantal horecazaken gepaard gaat met een stijging van het aantal winkels in de buurt.

Schepen voor horeca Koen Kennis: "Ik heb dat al vaker gezegd, ik geloof in kruisbestuivingen tussen verschillende sectoren. Wat goed is voor de horeca, is goed voor de retail, en vice-versa, en is finaal goed voor Antwerpen. In heel wat van die horecakernen verenigen de ondernemers zich ook en dat maakt het ook makkelijker om met de stad in dialoog te gaan bij een heraanleg of wanneer zij samen iets willen organiseren."

Het klassiek horeca-aanbod, zoals café's of tavernes, maakt plaats voor enkele nieuwe trends. Zo is er de opkomst van ‘fast casual’, met een groeiend aantal takeaway zaken. In 11 van de 15 kernen stijgt dit type in aantal, in de Lange Koepoortstraat bijvoorbeeld is die evolutie duidelijk merkbaar. De nieuwe trends spelen in op de huidige noden van de consument: meer trendgevoelig, snel en goedkoop, maar daarom niet per definitie ongezond.

Schepen voor horeca Koen Kennis: "Dit soort zaken zorgen voor beleving en kleur in onze straat. Antwerpen is dus niet enkel een stad van sterrenrestaurants en bekende chef-koks. Streetfood uit Zuid-Korea; sandwichbars met eigen gepekelde groenten of suikervrije zoetigheden, we hebben het hier allemaal."

Horecaketens

De stad telt de laatste jaren een groeiend aanbod van horecaketens en nieuwe concepten in Antwerpen. Het bedrijfsmodel van dergelijke ketens speelt in op de markt door een betaalbaar en belevenisvol aanbod te voorzien. Het openen van meerdere filialen is voor eigenaars vaak ook een kostenefficiëntere manier van bedrijfsvoering.


Meer info over de resultaten en het volledige rapport staat op https://www.antwerpen.be/info/meting-van-de-antwerpse-horecakernen. ​

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

Copyright header: Victoriano Moreno

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.