Start werken park Scheldekaaien Nieuw Zuid

Start werken park Scheldekaaien Nieuw Zuid

Op vrijdag 29 september startten de werken voor de heraanleg van het openbaar domein op de Scheldekaaien in het deelgebied Nieuw Zuid. Het gebied langs de Schelde wordt ingericht als een park van 5,5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning, veel groen, waterpartijen en twee paviljoenen. Als alles vlot verloopt, duren de werken ongeveer 18 maanden.

Deze heraanleg van het openbaar domein situeert zich aan de Scheldekaaien ter hoogte van de wijk Nieuw Zuid, tussen het reeds aangelegde deel ter hoogte van Sint- Andries/Zuid en de Kennedy-fietstunnel. Het park wordt een groene plek voor alle inwoners en passanten om te ontspannen. Zo komen er een hondenloopzone, verschillende speel-en sportvoorzieningen, een multifunctioneel grasveld, twee paviljoenen, unieke zitplaatsen op de grashellingen aan het water, een waterbos en een bassin met een ondergrondse regenvoorraad.

Schepen voor stadsontwikkeling en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: "Langs de Scheldekaaien aan Nieuw Zuid komt een prachtig park van 5,5 hectare. We gaan hier volop voor ‘vergroening’, maar ook voor ‘verblauwing’ met een waterpartij die als bassin het regenwater opvangt. Dat wordt heerlijk wandelen over paden tussen het groen of langs de waterkering met zicht op de Schelde; ravotten met de hond op de hondenloopzone; sporten en spelen op de groene zones of verpozen aan de twee amfitheaters… . Kortom, niet alleen nieuw-Zuid, maar heel Antwerpen is na de werken een fantastische plek rijker!”

Veel variatie

De wijk Nieuw Zuid krijgt dus een park aan het water waar groen overheerst. Om de ruimte maximaal te vergroenen worden andere parkfuncties - zoals sporten, spelen, picknicken en kleine evenementen - zoveel mogelijk geclusterd rond drie plaatsen.

Het nieuwe park wordt een plek met een wisselende invulling: bepaalde delen worden ingericht met veel beplanting in verschillende hoogtes, in andere zones zal er meer open ruimte zijn. In het meest zuidelijke deel komt er een waterbos. Aan de natte zijde van de waterkering kiest de stad voor bomen en planten die bestand zijn tegen een regelmatige overstroming. Het groen op die plaats is immers onderhevig aan veel wind en zouten, en onbeschut voor zon en regen. Het park zal door de verschillende waterpartijen en verschillende soorten bomen (waaronder fruitbomen) zorgen voor voldoende verkoeling in en voor de stad.

Door de variërende invulling wisselt ook de relatie met de Schelde: het wandelpad loopt langs groen en blauw, deels langs bomen en deels langs de rand van de waterkering met een open zicht op het water. Het dijkpad ter hoogte van Sint-Andries & Zuid loopt nog een honderdtal meter door in het nieuwe park en gaat daarna over in informele, meanderende paden. Langs de blauwe steen wordt de kasseistrook van Sint-Andries & Zuid over de volledige lengte doorgetrokken langs het water.

Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare werken Lydia Peeters: “Om de Antwerpenaren beter te beschermen tegen mogelijke overstromingen van de Schelde, wordt ook in het deelgebied Nieuw Zuid de waterkering verhoogd van 8,35 naar 9,25 meter TAW. In het noordelijke en centrale deel zullen voornamelijk dijken de rol van waterkering vervullen, in het zuidelijke deel zijn dat ondergrondse waterkerende muren. Deze ingrepen kaderen binnen het Sigmaplan dat, rekening houdend met de klimaatverandering, investeert in meer waterveiligheid en natuurontwikkeling. De investering vanuit Vlaanderen (De Vlaamse Waterweg nv) voor het deelgebied Nieuw Zuid bedraagt 1,1 miljoen euro exclusief btw.”

Water en paviljoenen

Water is een belangrijk element in het ontwerp van dit park. Het centrale deel van het park krijgt zichtbare waterkanaaltjes. Meer naar het zuiden komt een esthetisch aangelegde vijver die fungeert als waterbassin met een ondergrondse regenvoorraad. Hier zal de stad ook het waterbos aanplanten, met waterminnende bomen zoals wilgen en zwarte elzen. Dit is het meest avontuurlijke deel van het park met ruige steenpartijen en te ontdekken routes.

Er komen ook twee parkpaviljoenen. Het ene heeft een verhoogd uitkijkpunt over de Schelde, een echte ontspanningsplek. Een tweede paviljoen is meer vormgegeven als een serre. Ze zullen alle twee een passende parkinvulling krijgen, zoals bijvoorbeeld een kleinschalig café of restaurant, of een tentoonstellings- of ontmoetingsruimte.

Ontspanningsparadijs

Op meerdere plaatsen komen er speelzones, vormgegeven met houten balken in een cirkel. Er komt ook een speeltuin met klimtoestellen. Naast de speelzones is er ruimte voorzien om te sporten. Er komt onder meer een groot grasveld (afgeschermd van de rijweg via ballenvangers in de vorm van een stalen structuur met klimplanten), petanquebanen en fitnesstoestellen.

Ontspannen kan ook in de verschillende ontmoetings- en zitruimtes, met zitbanken in verschillende volumes, kleuren en vormen. Het park krijgt bovendien unieke zitplaatsen op de grashellingen aan de Schelde en aan de zijde van de stad. Hierdoor ontstaat een grote variatie aan zitplekken, met wisselende sfeer en uitzicht.


Er staat een reeks toekomstbeelden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Story image
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.