Start restauratie historische Neerhoeve in Schoonselhof 

Start restauratie historische Neerhoeve in Schoonselhof 

Begin december start de restauratie van de Neerhoeve, de historische vierkantshoeve die hoort bij het kasteel Schoonselhof op de stedelijke begraafplaats in Wilrijk. AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten, vormt de site om tot werkplaats voor de groendienst en de dienst begraafplaatsen.

De waarde van de Neerhoeve gaat niet terug tot één welbepaalde periode. De restauratie en herbestemming gaat daarom uit van een respectvolle benadering van de historisch gegroeide toestand, waarbinnen een nieuwe waardevolle herinrichting ontwikkeld wordt.  

Schepen voor groen en begraafplaatsen Els van Doesburg: "Het wondermooie Schoonselhof biedt niet alleen een schat aan historische verhalen, maar is ook een prachtige groene parel die we zo breed mogelijk bekend willen maken. Ik ben dan ook heel blij dat de restauratie van de Neerhoeve, de historische vierkantshoeve die bij het kasteel Schoonselhof hoort, van start gaat. De Antwerpenaar draagt het Schoonselhof in het hart. Mede dankzij de premie van Vlaanderen zal de Neerhoeve straks niet alleen opnieuw stralen maar ook een nuttige invulling krijgen."

Voor het exterieur zorgt het team van ONO architectuur en Beek & Hermans architecten globaal gezien voor het behoud van het uitzicht van de gevels met de raam-, deur- en poortopeningen zoals ze doorheen de jaren gegroeid zijn.  

Binnenin de hoeve wordt een waardevolle herinrichting voorzien om de nieuwe functies van het gebouw te ondersteunen. Naast kantoren, een refter en stelplaats voor de groendienst en dienst begraafplaatsen, komt er ook een deels publieke functie zoals een kantoor voor het beheer van de concessies van de graven. 

Ook de buitenaanleg wordt in beperkte mate aangepast en aangevuld ten behoeve van de nieuwe functies. Het waardevolle groen op de site blijft zoveel mogelijk behouden. 

Erfgoedpremie 

De werken kunnen mede dankzij een premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgevoerd worden. Met de subsidie van 1,9 miljoen euro zorgt Onroerend Erfgoed er samen met de stad voor dat dit erfgoed niet alleen bewaard blijft en gerestaureerd wordt, maar ook dat er een nuttige invulling komt en daarmee een nieuwe toekomst. 

Minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: "Erfgoed is niet om onder een stolp te plaatsen, maar om te beleven en te gebruiken. De restauratie van deze historische hoeve is een mooi voorbeeld van hoe we erfgoed die herwaardering geven. Door het te herbestemmen en nuttig in te vullen, maken we het toegankelijk. Zo draagt erfgoed ook bij aan onze Vlaamse identiteit."

Tweede fase van de werken 

De restauratie van de historische hoeve vormt het sluitstuk van de werken op het domein. Eerder werd al een aanbouw uit de jaren 60 verwijderd en werden op het terrein een nieuwe schuur en luifel gebouwd voor de opslag van materiaal en voertuigen van de groendienst. Deze eerste fase werd in 2021 opgeleverd.  

Historiek 

De Neerhoeve werd in circa 1607 gebouwd als hoeve bij het kasteel van het Schoonselhof. Ze onderging sindsdien meerdere renovaties en verbouwingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd er een tijdelijke kapel voor oorlogsslachtoffers in ondergebracht. Begin 20ste eeuw volgde een grootschalige renovatie onder leiding van stadsarchitect Van Averbeke, waarbij een kapel, dodenkamers, bergplaatsen, wachtzaaltjes en sanitair werden ingericht in de voormalige stallen en een deel van de voormalige pachterswoning.  


In de mediagalerij vindt u een aantal renders. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Matthias Diependaele Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg
Simon Vandecasteele Adjunct-kabinetschef minister Matthias Diependaele

 

Story image
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.