Start ontwerpwedstrijd Buurtpark Moorkensplein

Vrijdag 10 november 2023

Stad Antwerpen wil een buurtpark aanleggen, naast het Moorkensplein en de toekomstige nieuwbouw aan de Maréestraat in Borgerhout. Verschillende ontwerpteams worden nu uitgenodigd om hun schetsontwerpen, waar de buurt ook haar mening over kan geven, in te dienen tegen begin februari. Als alles volgens plan verloopt openen het buurtpark, de kinderopvang en de bibliotheek eind 2026.

Het nieuwe buurtpark komt te liggen in één van de meest dichtbebouwde wijken van de stad, tussen het Moorkensplein, de Maréestraat, de Langstraat en de Bakkerstraat. Het zal de tijdelijke groene plek in de Langstraat vervangen. Het oude politiegebouw, de oude bibliotheek en het leegstaande huis worden afgebroken, en op de vrijgekomen ruimte zal het buurtpark naast de nieuwbouw komen.

Tijdelijke groene plek in de Langstraat ©Willem Govaerts
Tijdelijke groene plek in de Langstraat ©Willem Govaerts
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Het nieuwe buurtpark naast het Moorkensplein zal de vraag naar een kwaliteitsvolle groene omgeving in deze wijk beantwoorden. We gaan in gesprek met buurtbewoners via een participatietraject om hun wensen en noden te bespreken. Zo bouwen we samen aan een permanente recreatieve plek die bijna drie keer groter is dan de huidige tijdelijke groene plek. De nieuwe bibliotheek en kinderopvang, die zullen bijdragen aan deze ontmoetingsplek, zullen grenzen aan het nieuwe buurtpark.”

Ruimte voor groen en recreatie

Het zal een groene ruimte worden, met voldoende schaduw. Ook zal het een plek worden voor recreatie, bijvoorbeeld om te spelen, sporten of picknicken. De stad wil het park zo goed mogelijk afstemmen op de wensen uit de buurt en start daarom een participatietraject op. Als eerste stap volgt er in februari een bevraging over de schetsontwerpen van de verschillende ontwerpteams. De buurt kan de voorstellen dan bekijken en erop reageren. De jury neemt die reacties mee in overweging en kiest het winnende ontwerpteam. Vervolgens krijgt het ontwerpteam de opdracht om het schetsontwerp samen met de buurt aan te passen en verder vorm te geven. Begin 2025 zal het definitieve ontwerp dan klaar zijn.

Schetsmatige voorstelling toekomstige situatie © stad Antwerpen
Schetsmatige voorstelling toekomstige situatie © stad Antwerpen

Maréestraat

De Maréestraat wordt een woonerf, dat samen met het buurtpark ontworpen en uitgevoerd wordt. De heraanleg van de Langstraat maakt géén deel uit van dit project, maar het ontwerpteam zal wel al een eerste visie op het aangrenzende deel van die straat ontwikkelen.

Nieuwbouw

Ernaast bouwt AG Vespa een nieuw clustergebouw voor kinderopvang en bibliotheek, met een semi-toegankelijke binnentuin. Hiervoor werd reeds eerder het ontwerpteam Studio Bedaux - Studio Nauta aangesteld. Dat team en de visie werden voorgesteld aan de buurt tijdens het infomoment op 28 maart 2023, waarna het ontwerpend onderzoek startte. Er wordt momenteel gewerkt aan een schetsontwerp voor de nieuwsbouw. Als dat klaar is, wordt de buurt opnieuw uitgenodigd op een infomoment.

Timing en meer info

Als alles volgens plan verloopt, zal het buurtpark eind 2026 samen met het gebouw voor kinderopvang en bibliotheek openen.

Meer info op www.antwerpen.be/moorkensplein, daar kan ook worden ingeschreven op de digitale nieuwsbrief.

Meer info over het clustergebouw is te vinden op www.agvespa.be/projecten/nieuwbouw-moorkens.


De foto en het plannetje uit dit persbericht staan op de mediagalerij. Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Stadsontwikkeling Klimaat & Groen Cultuur & Vrije Tijd
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.