Start afbraak voormalig milieugebouw Slachthuiswijk 

Start afbraak voormalig milieugebouw Slachthuiswijk 

Heraanleg publieke ruimte vanaf februari 

In de Slachthuiswijk start de afbraak van de betonnen hoofdconstructie van het voormalige milieugebouw, op de hoek van de Slachthuislaan en de Kalverstraat. Deze sloop kadert in de grootschalige heraanleg van een deel van de publieke ruimte in die wijk. Als alles volgens plan verloopt, begint die in februari 2024.  

Het milieugebouw werd vroeger gebruikt door de opleiding dierengeneeskunde en de stedelijke milieudienst. Het grote gebouw staat al jaren leeg, en trok vandalisme en andere overlast aan. Dit voorjaar werd reeds gestart met de voorbereidingen voor de afbraak. Nu start de eigenlijke afbraak van de betonnen hoofdconstructie en kelder van het gebouw. Dat zal ongeveer acht weken in beslag nemen. Vervolgens ruimt de aannemer nog enkele weken op.  

Heraanleg publieke ruimte 

De afbraak van het milieugebouw kadert in de heraanleg van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Die wijk in Antwerpen-Noord krijgt een groener karakter door bestaande bomen maximaal te behouden, toekomstbomen alle ruimte te geven, en diverse mixen van heesters, vaste planten, kruiden, grassen en bloemen aan te planten. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk verbinden. Op de plek van het milieugebouw komt in de toekomst de Kalverwei, een park met speel- en sportplekken.  

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Van een wat doodse site in het noorden van het district Antwerpen evolueert de Slachthuissite naar een nieuw stadsdeel. Bestaande delen van Antwerpen-Dam worden met deze nieuwe delen verbonden door speel-, sport- en ontmoetingsruimten. Vandaag starten we met sloop van het milieugebouw echt met dit grote kwalitatieve herontwikkelingsproject. Dit project van bijna 40.000 m² groene publieke ruimte zal een enorme impuls aan dit gebied geven.” 

Als alles volgens planning verloopt, zal de aanleg van het eerste deel, de buurt rond de Kalverwei en de slachthuishallen, in februari 2024 kunnen starten. Begin oktober is water-link alvast gestart met de voorbereidende nutswerken. 

Toekomstbeeld Kalverwei  ©Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects
Toekomstbeeld Kalverwei ​ ©Sweco Belgium – Posad Maxwan – LOLA Landscape Architects

Mobiliteit 

De aannemer neemt een aantal specifieke maatregelen om de hinder voor de naastgelegen basisschool zo veel mogelijk te beperken. Zo voert hij de afbraakwerken langs de zijde van de school uit tijdens de herfstvakantie en wordt er dan uitzonderlijk ook op zaterdag gewerkt. Een containermuur, stof- en beschermingsdoeken schermen het schoolgebouw extra af. Na de herfstvakantie moet de aannemer bij het organiseren van zijn vervoer ook rekening houden met de schooluren om conflicten tussen voetgangers, fietsers en vrachtvervoer te beperken. Zo is afgesproken om vervoer in en uit de werf te vermijden tussen 8.15 en 8.45 uur, tussen 15 en 15.30 uur, en op woensdag tussen 12.15 en 12.45 uur. 

Om alles veilig te laten verlopen, is sinds deze week de parking aan sporthal All-Inn niet meer bereikbaar, want ze is ingenomen als werfzone en de toegangsweg ernaartoe is afgesloten. De voetgangerspassage tussen de Weilandstraat en de Rupelstraat, via de sporthal, blijft wel steeds toegankelijk tijdens de werken. 

Meer informatie 

AG Vespa, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project. Meer info over het stadsproject Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok staat op www.agvespa.be. Klik hier voor de rechtstreekse link. 


Twee foto's van het milieugebouw en het toekomstbeeld van de Kalverwei staan op de mediagalerij. Deze beelden zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Evi Hofmans Kabinetsmedewerker schepen Annick De Ridder
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.