Stad zoekt partner om kwetsbare jongeren te begeleiden naar jobs in de bouwsector

Stad zoekt partner om kwetsbare jongeren te begeleiden naar jobs in de bouwsector

Het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding wil kwetsbare jongeren begeleiden naar jobs in de bouwsector. Hiervoor is het op zoek naar een vereniging, partnerschap of organisatie die zich inzet voor deze doelgroep. Voor deze opdracht is een jaarbudget van 150.000 euro voorzien.

De Grote Verbinding is de naam voor de werken die de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug samenbrengt. Met het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding brengen stad Antwerpen, VDAB, Lantis en Constructiv werkgevers en werkzoekenden in contact om de leer- en jobkansen die De Grote Verbinding met zich meebrengt optimaal te benutten. Daarom lanceert het nu een oproep naar jongerenorganisaties om kwetsbare jongeren te engageren voor een job in de bouwsector.

Werk in de wegenbouw

Jongeren- en begeleidingsorganisaties die actief zijn in de stad Antwerpen kunnen een kandidatuur indienen om mee te werken aan de opdracht om kwetsbare jongeren aan het werk te krijgen in de wegenbouw. Dit kan door ze te motiveren om een opleiding of bouwbad te volgen bij een van de partners van Jobs in De Grote Verbinding, of door ze te helpen met solliciteren. De geselecteerde vereniging, organisatie of het geselecteerde samenwerkingsverband ontvangt maximaal 150.000 euro per projectjaar om deze opdracht waar te maken.

Een kandidatuur indienen kan tot en met 20 oktober 2023 via deze link. Een jury beoordeelt de ingediende projecten. Op 9 november pitchen de indieners hun projectvoorstel voor de jury en op 11 december worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt. De opdracht zal starten in 2024. Geïnteresseerden lezen alle info over de oproep op deze website.

Schepen voor economie en werk Erica Caluwaerts: “Met deze oproep willen we organisaties ondersteunen die jongeren bereiken, begeleiden en warm maken voor de bouwsector. De werven van De Grote Verbinding zorgen voor meer werkgelegenheid die aan iedereen kansen biedt, in het bijzonder aan jong talent.”

Jobs in De Grote Verbinding

De Grote Verbinding is de overkoepelende naam voor de gigantische werken aan de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug. Het project is uniek in zijn soort, zowel door de grootte van de werken als door de duurtijd. Om deze ongeziene stadsvernieuwing in de komende jaren waar te maken zijn talenten, handen, experten en veel enthousiasme nodig.

Stad Antwerpen, VDAB, Constructiv en Lantis hebben daarom de handen in elkaar geslagen onder de noemer 'Jobs in De Grote Verbinding' om aannemers te ondersteunen in hun zoektocht naar talent en gemotiveerde kandidaten te helpen in hun zoektocht naar een duurzame job. Stad Antwerpen schakelt haar netwerk in om draagvlak te creëren, VDAB zet in op bemiddeling en opleiding en biedt werkgevers ondersteuning om het juiste talent aan te trekken. Constructiv bevordert de tewerkstellings- en doorgroeikansen naar de bouwsector en Lantis stelt haar Oosterweelwerven ter beschikking en garandeert het engagement van haar aannemers.

Meer informatie: www.degroteverbinding.be/jobs.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Story image

 

Copyright headerbeeld: Jonathan Ramael

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.