Stad zoekt nieuwe aanbieders van deelbromfietsen  

Aanbieders van deelmobiliteit hebben een vergunning nodig om in Antwerpen te mogen werken, met per voertuigcategorie een maximumaantal vergunningen. Specifiek voor deelbromfietsen gaat de stad nu op zoek naar nieuwe aanbieders. Er zijn twee vergunningen beschikbaar, en geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot 26 mei. 

Sinds begin 2023 is er geen aanbieder van deelbromfietsen meer actief in stad Antwerpen. De stad wenst dit aanbod te herstellen en één of twee aanbieders te selecteren.  

Er worden daarom twee slots, telkens voor een vergunning van minimaal 40 en maximaal 300 voertuigen, geopend. Het aanbod mag bestaan uit bromfietsen klasse A en/of B met een duurzame aandrijving, met name door alternatieve brandstoffen zoals elektriciteit, waterstof of CNG.  

De kandidaat-aanbieders moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Het reglement en alle info over deze oproep zijn te vinden op www.slimnaarantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. De vergunningsaanvragen moeten uiterlijk op 26 mei worden ingediend, waarna de stad de selectie maakt.    

De exploitatie van deze deelsystemen is gereglementeerddoor de stad om de openbare orde en veiligheid te vrijwaren en een wildgroei en overaanbod te voorkomen.  

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Mobiliteit & Parkeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.