Stad zet wachtaanbod voor anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 17 jaar verder

Stad Antwerpen startte eind 2022, in samenwerking met haar partners, met een aanbod om jonge nieuwkomers een zinvolle dagbesteding te bieden in afwachting van een plek in het OKAN-onderwijs. Met dit aanbod krijgen die anderstalige jongeren taaloefenkansen en een stimulerende dagbesteding. Na een gunstige tussentijdse evaluatie en onderzoek bij de deelnemende jongeren, aanbieders en OKAN-scholen, besliste de stad nu om het aanbod verder te zetten.

Ondanks alle stedelijke inspanningen, waaronder het creëren van 800 extra plaatsen sinds februari 2022, staan er vandaag 256 jongeren op de wachtlijst voor het Antwerps OKAN-onderwijs, waardoor het leerrecht van deze jongeren in het gedrang komt.

Naast eerdere en blijvende capaciteitsinspanningen, ging stad Antwerpen daarom op zoek naar creatieve oplossingen om deze jongeren te ondersteunen in hun leerloopbaan. Sinds 21 november 2022 organiseert ze, samen met Arktos, Profo, Sering, Habbekrats en Het Bos, een alternatief aanbod in afwachting en ter voorbereiding van een start in het OKAN-onderwijs. In totaal kregen al 144 jongeren zo de kans om Nederlands te oefenen, een sociaal netwerk uit te bouwen, kennis te maken met jeugdfaciliteiten in de stad, en hun welzijn en competenties te versterken. Ondertussen konden een 70-tal jongeren die deelnamen aan het wachtaanbod ook effectief starten in OKAN-klassen. De samenwerking met de partners liep normaal af aan de krokusvakantie.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: "Na positieve tussentijdse evaluatie beslisten we om het wachtaanbod te verlengen tot het einde van dit schooljaar. Ondanks de inspanningen blijft de wachtlijst intussen immers aangroeien en dreigen jongeren opnieuw thuis te zitten. Gezien de positieve impact op taal, welzijn en doorstroom naar OKAN, willen we hen die alternatieve dagbesteding en oefening op het Nederlands blijven bieden. We beseffen dat het zonder structurele oplossingen als lokaal bestuur dweilen met de kraan open blijft, maar we willen deze jongeren niet loslaten.”

Gunstige tussentijdse evaluatie

Stad Antwerpen startte met elke partner, de deelnemende jongeren en betrokken OKAN-scholen een evaluatie op van het wachtaanbod en de samenwerking tot hiertoe. Uit die evaluatie blijkt een positieve impact op de taalontwikkeling en het sociaal netwerk van de jongeren en wordt het wachtaanbod positief beoordeeld. ​

De partners tonen zich geëngageerd en hebben extra personeel aangeworven om te kunnen ondersteunen in het wachtaanbod en te investeren in het verruimen van hun vakkennis. Stad Antwerpen en de Antwerpse scholen blijven intussen inzetten op uitbreiding van de bestaande capaciteit.

OKAN

Het aantal inschrijvingen voor het Onthaalonderwijs Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) in Antwerpen blijft stijgen, door een blijvende instroom van leerplichtige nieuwkomers. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zet daarbij nog extra druk op het aantal benodigde plaatsen.

OKAN-onderwijs biedt deze jongeren, die vaak uit turbulente omstandigheden komen, een veilig leerklimaat om zo vlot mogelijk Nederlands te leren. Vervolgens stromen de jongeren door naar studierichtingen binnen hun interessedomein in het secundair onderwijs.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.