Stad zet succesvol project lokale contactpunten kinderopvang verder

Nieuwe oproep naar private kinderdagverblijven

Stad Antwerpen lanceert een nieuwe oproep naar private kinderdagverblijven voor het installeren van lokale contactpunten: fysieke loketten waar ouders terecht kunnen voor hulp bij de zoektocht naar een opvangplek voor hun kind. Momenteel zijn er 10 van die contactpunten operationeel, 5 in private kinderdagverblijven en 5 in stedelijke kinderopvanglocaties. De samenwerking met de huidige private partners loopt echter af eind dit jaar, en gezien de positieve evaluatie wil de stad het project wel blijven verderzetten. Daarom gaat ze via de oproep opnieuw op zoek naar 5 private locaties om daar een contactpunt te voorzien.

Stad Antwerpen startte 2 jaar geleden met het project ‘lokale contactpunten’, waarbij medewerkers aan een laagdrempelig fysiek loket in bestaande kinderdagverblijven ouders verder helpen met de zoektocht naar een opvangplek voor hun kind. Na een positieve evaluatie besloot de stad nu om het project verder te zetten. De contactpunten in de stedelijke locaties blijven, voor de contactpunten in de private kinderdagverblijven doen ze terug een oproep naar kandidaten.

Schepen voor Kinderopvang Nabilla Ait Daoud: “Er zijn momenteel 10 lokale contactpunten verspreid over verschillende wijken in Antwerpen, op maat van kwetsbare gezinnen die hun weg niet vinden naar de digitale tool ‘Kinderopvangzoeker’. Door zo’n fysiek punt te voorzien in bestaande kinderdagverblijven geraken ouders op voorhand al vertrouwd met de werking van de kinderopvang, krijgen ze meer info en zien ze de voordelen in. We lanceren nu een nieuwe oproep voor die contactpunten, en we zorgen er ook voor dat die contactpunten vanaf januari 2024 élke werkdag open zijn.”

Naast het informeren van ouders en het helpen bij hun aanvraag, is er via zo’n contactpunt een nauwe samenwerking met partners zoals Huizen van het Kind.

​Een van de bijkomende doelen is ook om de digitale zelfredzaamheid van de ouder te verhogen. De kinderopvang werkt namelijk maximaal digitaal: online inkomenstarief aanvragen, digitale heen-en-weerschriftjes gebruiken..

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Een digitaal toegankelijke stad voor al haar inwoners. Dat is ons doel. We zijn dan ook heel tevreden met dit succesvol project waarbij digitaal kwetsbare ouders bereikt en ondersteund worden dankzij de fysieke contactpunten bij de kinderopvang. Om nog meer ouders te bereiken, investeren we vanuit het budget ‘Digitale Inclusie’ extra financiële middelen om de doelstelling ‘iedereen digitaal’ te behalen.”

Nieuwe oproep

Na een positieve evaluatie van het project ‘lokale contactpunten’ doet de stad nu een een oproep aan private kinderdagverblijven om ook vanaf 2024 contactpunten te installeren in 5 locaties. Kandidaten moeten aan enkele voorwaarden voldoen, zoals ligging in een bepaalde regio, minimaal 25 kindplaatsen, werken met inkomensgerelateerde prijs,.. De stad beoordeelt alle kandidaturen op basis van een transparant schema. Het project heeft een looptijd van 2 jaar, bij een positieve evaluatie kan het project 2 keer met 2 jaar worden verlengd.

Kandidaten kunnen tot en met 19 november 2023 een aanvraag indienen via regie.kinderopvang@antwerpen.be met vermelding “Oproep lokaal contactpunt”.

Uitbreiding aanbod

Voorlopig zijn de contactpunten nog 2 halve dagen per week open. Vanaf 2024 zijn alle contactpunten elke werkdag open, waarbij minstens 1 namiddag. Voor elk contactpunt is er een personeelslid voorzien in dienst van het kinderdagverblijf, waarbij de stad de financiële middelen ter beschikking stelt voor de personeelskost.

Met de verdere uitrol van dit project blijft stad Antwerpen inzetten op een diverse, betaalbare en toegankelijke kinderopvang.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Dienstverlening & Bestuur Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.