Stad zet strijd tegen intrafamiliaal geweld in de kijker op Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen

Family Justice Center wordt 'Veilig Huis Antwerpen' en lanceert vernieuwde werking

Op zaterdag 25 november, Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, zet stad Antwerpen de strijd die ze voert tegen intrafamiliaal geweld extra in de kijker. Het Family Justice Center, een samenwerkingsverband tussen de stad en tal van kernpartners, lanceert met 'Veilig Huis Antwerpen' een nieuwe naam en een vernieuwde werking. Daarnaast ondersteunt de stad ook andere initiatieven die inzetten op preventie en bewustwording, zoals Soroptimist International en Safe Space vzw. Door mee te doen met Orange the World en het stadhuis op 25 november in het oranje uit te lichten, van 17 uur tot middernacht, zet de stad deze strijd ook letterlijk in de schijnwerpers. 

Een Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen is nog meer dan nodig. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Stad Antwerpen blijft inzetten op de strijd tegen intrafamiliaal geweld door met kernpartners samen te werken in het Veilig Huis Antwerpen (voormalig Family Justice Center) en door andere initiatieven actief te ondersteunen.

Op 25 november zet ze deze strijd ook fysiek in de schijnwerpers, door het stadhuis in het oranje uit te lichten en zo mee te doen aan Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen. Die campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: "Door het stadhuis oranje uit te lichten geven we een sterk signaal. Dit thema staat hoog op onze agenda. We vechten actief tegen onrecht en zetten stappen naar werkelijke emancipatie en gelijkheid. Want sterke vrouwen maken een sterke stad. Bij elke vrouw waarbij je de cyclus van geweld stopt, maak je voor toekomstige generaties echt het verschil."

Veilig Huis Antwerpen

Stad Antwerpen startte met een ketenaanpak rond intrafamiliaal geweld in 2012. Om deze problematiek gericht tegen te gaan bundelden de stad, het CAW, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling VKA, centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA, parket en Politiezone Antwerpen sinds 2016 hun krachten in het Family Justice Center, dat voortaan 'Veilig Huis Antwerpen' zal heten. Slachtoffers, zowel mannen, vrouwen als kinderen, vinden hier hulpverlening op maat en lotgenotencontact en dit Veilig Huis blijft fungeren als wegwijzer voor professionals via advies en opleiding.

Burgemeester Bart De Wever: “Niet enkel de naam verandert. We zetten vanaf januari volgend jaar ook in op een vernieuwde werking. Onze stedelijke diensten en de verschillende partners zullen voortaan inzetten op 4 sporen: steunen, adviseren, begeleiden en regisseren. De rode draad is uiteraard het ondersteunen van Antwerpenaren die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld. Veilig Huis is een veilige thuis voor alle slachtoffers. Zeker in een grootstad als Antwerpen is de aanpak van intrafamiliaal geweld een absolute prioriteit. We nemen dan ook al jaren het voortouw in Vlaanderen, en zijn de Vlaamse regering erkentelijk dat ze deze aanpak ondersteunt en uitbreidt.”

Een eerste spoor is gericht op het rechtstreeks steunen van mensen die in aanraking kwamen met intrafamiliaal geweld, door het organiseren van steun- of lotgenotengroepen voor zowel volwassenen (mannen en vrouwen) als kinderen. Binnen die groepen is er een aanbod aan voorlichtingen over onder andere omgaan met stress of angst, en vinden deelnemers steun bij andere lotgenoten om zo hun sociaal netwerk te vergroten. Het bestaande aanbod binnen dat lotgenotencontact zal nog verder worden uitgebreid binnen de nieuwe werking.

Een ander spoor waarop ze verder werken en dat beschikbaar is, is de Advieslijn, waarop professionals terechtkunnen voor advies en ondersteuning. De kernpartners zorgen ervoor dat elke vraag tot advies met zorg wordt onthaald.

Een spoor waarop de werking zich nog verder zal focussen vanaf januari is begeleiding: betrokken hulpverleners extra ondersteunen in het omgaan met intrafamiliaal geweld. 

Tot slot zal in de vernieuwde werking nog steeds een regierol worden opgenomen bij de meest complexe casussen waarbij er sprake is van chronisch geweld. In een multidisciplinair overleg leggen de kernpartners (parket, politie, hulpverlening) alle beschikbare informatie samen en stellen ze een gezamenlijk plan van aanpak op. Een casusregisseur ziet toe op de uitvoering daarvan. Deze dossiers kunnen tot 2 jaar lang opgevolgd worden.

Schepen voor sociale zaken Tom Meeuws: “Het Family Justice Center (nu Veilig Huis Antwerpen) startte als eerste in deze stad op. We hielpen ondertussen al honderden vrouwen. De werking geeft niet alleen vrouwen een nieuw perspectief, ze biedt ook opnieuw hoop voor de kinderen. Door de vernieuwing en de uitbreiding van het Veilig Huis Antwerpen geven we gezinnen een nieuwe start en een mooiere toekomst.”

Soroptimist International

De Soroptimist International Club Antwerpen Anthos steunt stad Antwerpen en haar partners bij deze initiatieven. Dit jaar ondersteunt de stad op haar beurt ook Soroptimist International België om hun boodschap uit te dragen. Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen lanceren ze een oproep om meer aandacht te besteden aan preventie van intrafamiliaal geweld. Dat doen ze via stickers op 6 tramstellen in Antwerpen, die vanaf 21 november gedurende 2 weken in het straatbeeld te zien zijn.

Story image

Safe Space vzw

Stad Antwerpen werkt daarnaast ook samen met Safe Space vzw, die onder andere een open dialoogsessie organiseerde om bewustwording te creëren over en actie te ondernemen tegen geweld op vrouwen. Op die manier wil Safe Space een veilige ruimte creëren waar jongeren en vrouwen zichzelf kunnen zijn. Meer info op https://www.safespacevzw.be/.

Bart De Wever Burgemeester
Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Story image
Dienstverlening & Bestuur Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.